Offentligt ansattes stemme


Læserbrev af Freja Lynæs Larsen sendt til Sjællandske 14/7

Som offentlig ansat yder vi en service til borgerne. Nogle gange opstår der problemer, som blandt andet kan skyldes nedskæringer. Lige som i en privat virksomhed bør man gøre opmærksom, når man oplever en fejl. Desværre oplever jeg at få henvendelse fra offentligt ansatte, som fortæller, at de ikke har lyst til at stå frem, da de frygter konsekvenserne.

I mandags bragte Sjællandske en artikel om anonyme breve formodentlig fra offentligt ansatte i Næstved kommune om deres mistrivel. Andre ansatte har efterfølgende skrevet positivt om samme arbejdsplads, men også anonymt.

Om man vil udtale sig kritisk eller positivt bør vi have en kultur i kommunen, hvor offentligt ansatte står frem med navn. Borgmesteren har tidligere i år udtalt, at selvfølgelig må offentligt ansatte udtale sig kritisk om deres arbejdsplads. Det tror jeg hele byrådet er enige om, men alligevel forsætter rygterne om ansatte, der får mundkurv på. Det bliver vi nød til at undersøge. Vi skal have en kommune, som er kendt for et godt offentlig arbejdsmiljø og at vi i samarbejde med de ansatte får udviklet vores tilbud.

Freja Lynæs Larsen
Spidskandidat for Enhedslisten og offentlig ansat.

Regionen må til forhandlingsbordet.

Læserbrev sendt d. 15/6-17 til Sjællandske samt til FOA Næstved og regionsformand Jens Steensbæk.


Enhedslisten i Næstved har på sit medlemsmøde i går den 14.6.2017 diskuteret den igangværende konflikt mellem koncernledelsen og portørerne i Region Sjælland

Konflikten bunder i, at ledelsen forsøger at presse en uddannelse som serviceassistent ned over hovedet på portørerne. En uddannelse som medarbejderne står uforstående overfor, når der samtidig i andre regioner er ved at blive lavet en erhvervsuddannelse der netop retter sig mod portører. For at føje spot til skade,

Emneord:

Skal svømmehallerne lukkes til juli ?

 Dette er der faktisk en stor risiko for!

Kulturudvalgets flertal besluttede på sit møde i juni 2016 at fjerne en bevilling til opgradering af svømmehallernes vandbehandlingsanlæg – en opgradering der er påkrævet fra 1. juli 2017.
På samme møde besluttede det samme flertal at bevilge et tilsvarende beløb til en opgradering af stadion !

Læserbrev af Tommy Lindegaard, bragt i Sjællandske 8/6-17.

Emneord:

Enhedslisten satser på nye kræfter ved kommunalvalget


Pressemeddelse sendt til Sjællandske 9/5-17