Bestyrelsesmøde onsdag d. 1. marts

Dato: 
1. Marts 2017 19:00
Sted: 
Banely 10 Næstved

 

Alle medlemmer er velkommen.
Mødet holdes hos Preben.

Skal hjemløse ikke hjælpes?


Pressemeddelelse v/Freja Lynæs Larsen og Susanne S. Tariq  sendt d. 17/2-17

Enhedslisten har gennem kontakt med hjemløse oplevet, at de ikke får den hjælp, som de har behov for. Næstved kommune har givet tilsagn til Socialstyrelsen om at være en del af hjemløsestrategien. Dette går blandt andet ud på at forkorte de hjemløses periode uden hjem, og at unge hjemløse ikke skal opholde sig på forsorgshjem. Det opleves desværre, at der ikke altid er hjælp at hente hos kommunen.

Emneord:

Hvad tænker byrådspolitikerne egentlig på?

 

Læserbrev af Jørgen Nielsen om den seneste udvikling i skolepolitikken.
Sendt til Sjællandske d. 16/2-17.

De sidste 5 – 6 år har Socialdemokraterne, Venstre og Konservative sammen med Dansk Folkeparti besluttet det ene sparebudget efter det andet – og efter planen skal det fortsætte flere år frem!
Ved budgetbehandlingen i oktober 2016 sagde Enhedslisten sammen med Det radikale Venstre og SF klart nej til besparelserne og fremlagde et alternativt budgetforslag

Emneord:

NK-Forsynings usaglige sponsorbeslutning

 

Pressemeddelelse sendt til Sjællandske 10/01-17 fra Enhedslistens kommunalpolitisk udvalg v/Jane Nielsen.

Er NK-Forsyning i konflikt med lovgivningen og forbrugernes interesser? Enhedslisten ønsker klarhed om 12½ mio. sponsorkroner til bl.a. Næstved Arena!

Emneord:

Bedre forhold for kontanthjælpsmodtagere.


Pressemeddelelse v/Susanne Tariq bragt i Sjællandske 2/1-2017

Sjællandske medier har på det seneste sat fokus på de uretfærdigheder, som kontanthjælpsmodtagere oplever i Næstved kommune.

Dette har Enhedslistens Næstved afdeling fulgt interesseret med i. Vi ønsker at fortsætte denne debat med henblik på at få Næstved kommunes byråd til at se på, hvordan love fortolkes og give sagsbehandlerne bedre mulighed for at støtte Næstveds borgere bedst muligt

Emneord: