Havnen skal fortsat være erhvervshavn


Læserbrev af Thor Temte, bragt i Sjællandske 22/4-17.


Avisen har været fyldt de indlæg om havnen. Anledning er at bestyrelsen har meldt ud at de vil have kaolinhuset revet ned. Ejendom- og planudvalget bør ikke give havnen tillladelse til at rive huset ned før der ligger en færdig plan for hvordan bestyrelsen har tænkt sig at havnen skal udvikle sig og hvilke dele der skal bevares og derfor sættes istand og vedligeholdes.

Emneord:

Medlemsmøde mandag d. 24/4 kl. 19,00

Dato: 
24. April 2017 19:00
Sted: 
AOF's lokaler, Riddergade 16,1. sal Næstved

 

Til medlemmer af Enhedslisten - Næstved afdeling.
På medlemsmødet skal kandidatlisten til kommunalvalget vælges.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Sydby-projektet
v/arbejdsgruppen.

3. Vedtagelse af valgprogram.

Forslag til program udsendes efter påske.

4. Opstilling af kandidatliste.

Bestyrelsen foreslår, at vi foretagervalg mellem hele lister. Enhver kan på mødet foreslå en kandidatliste, bestående af  opstillede kandidater i den rækkefølge og det antal man synes.

Man kan melde sig som kandidat på selve mødet. Indtil videre har flg. meldt sig: Peter Wittrock, Freja Larsen, Thor Temte, Susanne Tariq, Tommy Lindegård, Bo Kristensen, Steen Rasmussen

Ingen skattekroner til private virksomheder


Læserbrev af Tommy Lindegaard, sendt til Sjællandske 7/4 -17

Det er med stor glæde og tilfredshed at jeg ser, at Lars Hoppe Søe fra det radikale venstre siger fra overfor byrådets økonomiske støtte til Næstved boldklub.

At socialdemokrater, venstre og konservative i en tid, hvor Næstved kommune gennemfører den ene budgetreduktion efter den anden inden for den borgernære velfærd, vælger at bruge 6.8 millioner på stadionforbedringer,

Emneord:

Byrådets svar ang. hjemløse

Læserbrev af Freja Larsen sendt til Sjællandske 28/3-17

Byrådets svar.
I dag har borgmester Carsten svaret på de spørgsmål, som Enhedslisten har stillet til byrådet.
Det er godt at se, at der nu vil blive lavet handleplaner på hjemløse Næstved borgere. Desværre mener, borgmesteren ikke, at der er behov for yderligere økonomiske midler (flere ansatte) hos de ellers overbelastede visitatorer for at løfte denne opgave.
En anden god nyhed, at der vil blive bygget flere ...

(Spørgsmål og svar kan læses i vedhæftede bilag)

Emneord:

Bedre busbetjening i Næstved Kommune, nej - men


Læserbrev af Thor Temte bragt i Sjællandske 28/3-17


På byrådsmødet i Næstved på tirsdag d. 28. marts skal vi debattere og forhåbentlig vedtage en ekstrabevilling til Tekniks udvalg på mellem 4 og 6 mill. Kr. Bevilling skal bruges til bestilling af kollektiv transport for 2018.

Denne bestilling - viderefører den elendige kollektive trafikdækning der er i kommunen i dag - med enkelte forbedringer særligt i den østlige del af kommunerne.

Hidtil har Enhedslisten stem imod trafikbestillingen med den begrundelse, at der ikke tilføres tilstrækkelige midler til den kollektive transport, og at

Emneord:

Undgå de store klassekvotienter

Læserbrev af Freja Lynæs Larsen og Susanne Stensgaard sendt til Sjællandske 23/3-17

Det var en dejlig melding, da flertalspartierne bag budgetforliget nulstillede besparelsen på de 15 mio kr. på skoleområdet inklusive besparelsen på det faldende elevtal.

Men de positive hensigter drukner nu i en urimelig beregning af de midler, der skal tilbageføres til skolerne og især til de skoler, hvor man har planlagt klassesammenlægninger...

Emneord: