Styrk medindflydelse og demokrati


Læserbrev af Thor Temte og Susanne Tariq sendt til Sjællandske 22/3-17

Vi glemmer ikke december 2015

Enhedslisten var ved sidste valg i valgforbund med Socialdemokraterne og SF, men da vi efter valget havde peget på Carsten Rasmussen som borgmester, kastede Socialdemokraterne sig i armene på Venstre og Konservative og har sammen med dem, og faktisk også med SF - i et par budgetforlig, kørt en hård sparepolitik og styrket en markant topstyring på næsten alle områder.

Det er lidt morsomt, hvordan både Sjællandske og nu socialdemokraterne kritiserer det nyligt indgåede valgforbund mellem EL, RV, Næstvedpartiet og Kristendemokraterne. På Facebook har SF også været ude med kritik. Men

Emneord:

Teknisk valgforbund og Næstved - så lykkedes det.

 

Enhedslisten, Radikale Vestre, Kristdemokraterne og Næstvedpartiet har indgået aftale om at etablere et valgforbund til kommunalvalget i november - med det formål at få så mange mandater som muligt og med det formål at sætte borgerinddragelse i beslutningsprocesserne i Næstved Kommune i centrum i valgkampen.

SF har indtil videre ikke villet være med - men der er en åben invitation til dem - som står klar indtil tilmeldingsfristen for valgforbundene udløber 20 dage før valgdagen. Jeg håber at SFerne forstår at de politiske sager valgforbundet går til valg på også er deres, og at de derfor tilslutter sig.

Alternativet har været med til forhandlingerne - men har åbenbart en beslutning på landsplan om helt at holde sig udenfor valgsamarbejder med andre partier op til kommunalvalget. En beslutning jeg har svært ved at forstå - nu hvor valgmatematikken i kommunalvalget har den betydning den har.

Der er udsendt en pressemeddelelse, og den underskrevne aftale er vedhæftet denne - se nedenfor.

Jeg håber at initiativet kan skabe en stærk tredje blok i kommunalpolitiken i Næstved - der kan ændre den politik der bliver ført af flertallet i byrådet, med nedskæring på nedskæring, politik overfor skolerne der ødelægger mere end den gavner, og en borgerinddragelse i de politiske processer som aller mest minder om at man skal følge lovens ord, mere end den er et reelt forsøg på at inddrage de interessenter der er i en given sag - interessenter, der vil kunne bidrage med gode løsningsmuligheder hvis de blev hørt.

Aftale om valgteknisk samarbejde (valgforbund)

Emneord:

15 mill kr. mere til skolerne i Næstved

Læserbrev af Thor Temte, bragt i Sjællandske 22/2-17

Forligspartierne er nu kommet til samme konklusion som Enhedslisten, Radikale Venstre og SF gjorde ved budgetbehaldlingen i september og oktober 2016

Emneord:

Skal hjemløse ikke hjælpes?


Pressemeddelelse v/Freja Lynæs Larsen og Susanne S. Tariq  sendt d. 17/2-17

Enhedslisten har gennem kontakt med hjemløse oplevet, at de ikke får den hjælp, som de har behov for. Næstved kommune har givet tilsagn til Socialstyrelsen om at være en del af hjemløsestrategien. Dette går blandt andet ud på at forkorte de hjemløses periode uden hjem, og at unge hjemløse ikke skal opholde sig på forsorgshjem. Det opleves desværre, at der ikke altid er hjælp at hente hos kommunen.

Emneord:

Hvad tænker byrådspolitikerne egentlig på?

 

Læserbrev af Jørgen Nielsen om den seneste udvikling i skolepolitikken.
Sendt til Sjællandske d. 16/2-17.

De sidste 5 – 6 år har Socialdemokraterne, Venstre og Konservative sammen med Dansk Folkeparti besluttet det ene sparebudget efter det andet – og efter planen skal det fortsætte flere år frem!
Ved budgetbehandlingen i oktober 2016 sagde Enhedslisten sammen med Det radikale Venstre og SF klart nej til besparelserne og fremlagde et alternativt budgetforslag

Emneord:

Bedre forhold for kontanthjælpsmodtagere.


Pressemeddelelse v/Susanne Tariq bragt i Sjællandske 2/1-2017

Sjællandske medier har på det seneste sat fokus på de uretfærdigheder, som kontanthjælpsmodtagere oplever i Næstved kommune.

Dette har Enhedslistens Næstved afdeling fulgt interesseret med i. Vi ønsker at fortsætte denne debat med henblik på at få Næstved kommunes byråd til at se på, hvordan love fortolkes og give sagsbehandlerne bedre mulighed for at støtte Næstveds borgere bedst muligt

Emneord: