Hæv skatten Carsten Rasmussen !


Åben brev til Borgmester Carsten Rasmussen, sendt 23. aug. 2016

Søg om at hæve skatten inden fristen d. 2. sept. 2016

Næstved Kommune har store problemer med at skabe en tilstrækkelig god service overfor kommunens borgere – særligt på kerneområderne, børnepasning, uddannelse, omsorgsområdet og i ældreplejen.

Det er vores vurdering at der ikke vil kunne skabes en varig forbedring på disse området med mindre kommunen får større indtægter. Vi vil derfor opfordre borgmesteren til at søge om tilladelse til at hæve personskatten med 0,5 % i 2017 inden fristen udløber d. 2. sept. 2016. Derved vil Næstved kommune få mulighed for at hæve skatten uden at skulle betale strafafgifter i de næstkommende 4 år.

Thor Temte
Byrådsmedlem Enhedslisten

Jette Leth Buhl
Byrådsmedlem Socialistisk Folkeparti

Lars Hoppe Søe
Byrådsmedlem Radikale Venstre

Emneord:

Spørgsmål til Social- og Indenrigsministeriet


Enhedslistens kommunalpolitiske udvalg i Næstved har d. 2.7.2016 bedt Social- og Indenrigsministeriet om svar på spørgsmål om vilkår for OPP*) aftaler, kommunal deponeringsforpligtelse og om legalitet og saglighed i kommunale forsyningsselskabers sponsorstøtte.


Afsluttende konkrete spørgsmål

Det lovgivningsmæssige, som knytter sig til Næstved Kommunes økonomiske dispositioner i ovenstående er kompliceret.
Vi har derfor brug for Social- og Indenrigsministeriets hjælp og bidrag til en udredning og stillingtagen til Næstveds Kommunes engagement og forpligtelser i forhold til OPP*) aftale om vandkulturhus og de økonomiske aktiviteter i den selvejende institution Næstved Arena og NK-Forsynings maskerede udlodning af formue erhvervet ved aktiesalg:
Hvad er de lovgivningsmæssige krav?
Hvilke formalia skal iagttages?
Hvilke formalia er eventuelt ikke iagttaget?
Hvem har eventuelt tilsynsforpligtelse(r)?
Hvem er anke eller klageinstans?
Hvilke initiativer vil Social- og Indenrigsministeriet tage i forhold til Næstved Kommune?

*) Offentligt-privat partnerskab (ofte kaldet Farummodellen eller Brixtoftemodellen)

Emneord:

Klage over NK-Forsyning A/S’s sponsordispositioner

Til Forbrugerrådet (& TÆNK)

Det lovgivningsmæssige som knytter sig til kommunale forsyningsselskaber er kompliceret. Vi anmoder derfor om at Forbrugerrådet tager affære i denne sag - alternativt om Forbrugerrådets vejledning og råd om hvilken instans[1] sagen kan indbringes for.

Vores klage og kritik er rettet mod følgende:

Emneord: