Uddannelsens pris


Læserbrev af Bo Wærn Kristensen, sendt til Sjællandske 29/9-16

Hvordan skal Danmark forsørge sig selv når det bliver dyrere for den enkelte unge, at tage en uddannelse?
Med Venstre-regeringens nye udspil, om forringelser af SU’en er det nu veluddannede Danmark på vej tilbage til det klasseopdelte Danmark

Emneord:

Budgetforhandlinger i Næstved Kommune - hmmm?


Læserbrev af Thor Temte. Sendt til Sjællandske 22/9-16.

Demokratiet i Næstved Kommune:
Budgettet er reelt færdigforhandlet og vedtaget inden fristen for ændringsforslag.
Man ønsker ikke at tage stilling til og end ikke at høre forslag fra de partier der ikke tidligere har været med i forligskredsen omkring budgettet

Emneord:

Spørgsmål til Social- og Indenrigsministeriet


Enhedslistens kommunalpolitiske udvalg i Næstved har d. 2.7.2016 bedt Social- og Indenrigsministeriet om svar på spørgsmål om vilkår for OPP*) aftaler, kommunal deponeringsforpligtelse og om legalitet og saglighed i kommunale forsyningsselskabers sponsorstøtte.


Afsluttende konkrete spørgsmål

Det lovgivningsmæssige, som knytter sig til Næstved Kommunes økonomiske dispositioner i ovenstående er kompliceret.
Vi har derfor brug for Social- og Indenrigsministeriets hjælp og bidrag til en udredning og stillingtagen til Næstveds Kommunes engagement og forpligtelser i forhold til OPP*) aftale om vandkulturhus og de økonomiske aktiviteter i den selvejende institution Næstved Arena og NK-Forsynings maskerede udlodning af formue erhvervet ved aktiesalg:
Hvad er de lovgivningsmæssige krav?
Hvilke formalia skal iagttages?
Hvilke formalia er eventuelt ikke iagttaget?
Hvem har eventuelt tilsynsforpligtelse(r)?
Hvem er anke eller klageinstans?
Hvilke initiativer vil Social- og Indenrigsministeriet tage i forhold til Næstved Kommune?

*) Offentligt-privat partnerskab (ofte kaldet Farummodellen eller Brixtoftemodellen)

Emneord:

Nyt fra Borgen

 

Klar til valg ?

Det er en fornøjelse at se hvor uenige de borgerlige kan blive om finansloven.
Det er uhyggelig, at socialdemokraterne byder sig til overfor Dansk Folkeparti.
Der er meget langt mellem de borgerlige – ikke mindst Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.
Det er svært at se, hvordan de kan få den finanslov til at hænge sammen.  Weekendens landsmøder har ikke gjort det nemmere.
På den anden side har Lars Løkke tidligere overrasket. Han har jo ikke en situation, der ligefrem vil gavne ham med et valg.
Enhedslisten har nedsat et valgudvalg, der er gået i gang med at lægge planer for en effektiv valgkamp, hvis den pludselig skulle komme.
Jeg vil opfordrer afdelingerne til at gøre det samme.
En god forberedelse kan være at gøre Enhedslisten synlig i form af debatmøder, gadeaktioner og mediedebat, allerede fra nu.

Ulighed og fattigdom

Første oktober træder forringelser af kontanthjælpen i kraft

Klage over NK-Forsyning A/S’s sponsordispositioner

Til Forbrugerrådet (& TÆNK)

Det lovgivningsmæssige som knytter sig til kommunale forsyningsselskaber er kompliceret. Vi anmoder derfor om at Forbrugerrådet tager affære i denne sag - alternativt om Forbrugerrådets vejledning og råd om hvilken instans[1] sagen kan indbringes for.

Vores klage og kritik er rettet mod følgende:

Emneord: