Regionen må til forhandlingsbordet.

Læserbrev sendt d. 15/6-17 til Sjællandske samt til FOA Næstved og regionsformand Jens Steensbæk.


Enhedslisten i Næstved har på sit medlemsmøde i går den 14.6.2017 diskuteret den igangværende konflikt mellem koncernledelsen og portørerne i Region Sjælland

Konflikten bunder i, at ledelsen forsøger at presse en uddannelse som serviceassistent ned over hovedet på portørerne. En uddannelse som medarbejderne står uforstående overfor, når der samtidig i andre regioner er ved at blive lavet en erhvervsuddannelse der netop retter sig mod portører. For at føje spot til skade,

Emneord:

Skal svømmehallerne lukkes til juli ?

 Dette er der faktisk en stor risiko for!

Kulturudvalgets flertal besluttede på sit møde i juni 2016 at fjerne en bevilling til opgradering af svømmehallernes vandbehandlingsanlæg – en opgradering der er påkrævet fra 1. juli 2017.
På samme møde besluttede det samme flertal at bevilge et tilsvarende beløb til en opgradering af stadion !

Læserbrev af Tommy Lindegaard, bragt i Sjællandske 8/6-17.

Emneord:

En bedre folkeskole i Næstved Kommune


Læserbrev fra vores valgforbund sendt til Sjællandske 19/5-17

Folkeskolerne i Næstved Kommune skal styrkes og forbedres væsentligt over de næste fire år.
Med områdeledelse røg de demokratisk principper endnu engang ud med badevandet.
Vi vil gerne sikre borgerne i Næstved Kommune en skole, med den højeste standard – hvor uddannelse og læring skaber et stærkt grundlag for elevernes fremtid.

Vi vil derfor:

Emneord:

Enhedslisten satser på nye kræfter ved kommunalvalget


Pressemeddelse sendt til Sjællandske 9/5-17