Anmodning om aktindsigt

Næstved den 10.01.2017

NK Forsyning
V/ administrerende direktør Steen Lindhardt og formand John Lauritzen
[email protected] [email protected]

Anmodning om aktindsigt

Vi anmoder med henvisning til offentlighedsloven hermed om aktindsigt i de dokumenter, der ligger til grund for NK Forsynings beslutning af 26.10.2015 om sponsordonationer på 12 ½ mio. kr.

Vi har skriftligt forespurgt Social- og Indenrigsministeriet om grundlæggende forvaltningsretlige principper som legalitet og saglighed skal efterleves af et kommunalt ejet forsyningsselskab. I sit svar af 14.10.2016 skriver Social- og Indenrigsministeriet:

"I forhold til spørgsmålet om grundlæggende forvaltningsretlige principper som legalitet og saglighed skal efterleves af et kommunalt ejet forsyningsselskab kan ministeriet nævne følgende.
Selskaber, der er etableret på privatretligt grundlag, er ikke offentlige myndigheder og dermed ikke forpligtet til at overholde forvaltningsretlige grundsætninger, med mindre andet følger af lovgivningen. Det gælder også privatretlige selskaber, der ejes helt eller delvist af en eller flere kommuner. Som eksempel på offentligretlig lovgivning, der gælder for visse selskaber, kan nævnes offentlighedsloven.
Kommuner, der deltager i privatretlige selskaber, vil dog fortsat være underlagt legalitetsprincippet."

Dokumenterne ønskes udleveret elektronisk – sendt til vores e-mails.

Med venlig hilsen p.v.a. Enhedslistens Kommunalpolitiske udvalg i Næstved

Torben Lyster & Jane Nielsen & Thor Temte – medlem af Næstved Byråd

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Ovenstående er tilgået pressen til orientering

Emneord: