Hvad tænker byrådspolitikerne egentlig på?

Læserbrev af Jørgen Nielsen om den seneste udvikling i skolepolitikken.
Sendt til Sjællandske d. 16/2-17.

 

Det  er utroligt, at de, der sædvanligvis kalder sig de  ”ansvarlige” politikere i Næstved byråd  ikke kan se, at de samme politikere er ved at smadre folkeskolen i Næstved. 

Med Socialdemokraterne, Venstre og Konservative i spidsen - sammen med  Dansk Folkeparti har man besluttet  det ene sparebudget efter det andet gennem de sidste 5 – 6 år – og efter planen skal det fortsætte flere år frem!

Ved budgetbehandlingen i oktober 2016 sagde  Enhedslisten sammen med Det radikale Venstre og SF  klart nej til besparelserne og fremlagde et alternativt budgetforslag, som ikke indeholdt besparelser på serviceområderne og som over nogle år ville rette op på de skader, flertalspartierne allerede har anrettet!

Selv byrådspolitikere i  Næstved burde kunne se, at det er svært at skabe ro og fremdrift på skolerne i et skolevæsen, som konstant udsættes for forandringer, og hvert år skal tilpasse sig store og nye  besparelser.

Dette skal ses på baggrund af indførelse af ny folkeskolereform med længere undervisningstid for eleverne,  hvilket i øvrigt er betalt af lærerne, som fik pålagt at læse næsten 3 ugentlige undervisningstimer  mere, end de havde i forvejen – og dette uden yderligere  forberedelse. Samtidig gennemførte man en rigid arbejdstidlov for lærerne, uden at Næstved Kommune ville indgå aftale med lærerne om en opblødning,  og i december 2015  gennemtrumfede byrådsflertallet en ny områdestruktur på trods af massive protester og over 200 negative høringssvar.

Jo, vi har sandelig et byråd, der virkelig lytter til borgerne og forældrene, og  forsøger at motivere medarbejdere til at yde deres ypperste! Og nu skal man også høre fra byrådspolitikerne, at man ikke skal tale skoleområdet ned, nej, nu skal der være ro på!

Alt dette sker samtidig med, at politikerne sætter målene for eleverne særdeles højt . I Næstved byråd kender man åbenbart  ikke udtrykket: Kvalitet koster!

Enhedslisten kan foreslå at  starte lidt blødt med følgende initiativer:

-          Tag besparelserne af bordet og fjern fremover den såkaldte 1 % ”effektiviseringsbesparelse”

-          Afsæt flere midler til undervisningen af eleverne – til færre elever i klasserne og til bedre inklusion

-          Giv lærerne mere tid til forberedelse og omsorg for eleverne  –  det vil give et løft for alle – især for eleverne!

-          Og inddrag borgere og ansatte i god tid, før I beslutter voldsomme ændringer!

Hvis der skal findes penge, kan der jo skæres lidt ned på eksisterende og nye prestigeprojekter.

 

Jørgen Nielsen
Enhedslisten
Amtmandsstien 14.

Emneord: