Spørgsmål vedr. NK's sponsordisposition

 

Næstved den 10.01.2017


Til Energitilsynet [email protected] (Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet) & Forsyningssekretariatet [email protected] [email protected] (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen)


Stillingtagen til og svar ønskes på spørgsmål om NK- Forsynings anvendelse af overskud tilvejebragt ved salg af SEAS-aktier

• Energitilsynets stillingtagen specifikt vedrørende forsyningsselskabs anvendelse af overskud.

• Forsyningssekretariatets stillingtagen specifikt vedrørende maskeret udlodning af formue og "stoploven".

Næstved byråd har billiget, at det kommunale forsyningsselskab NK-Forsyning bruger 12½ mio. kr. af sit overskud tilvejebragt ved salg af SEAS-aktier til sponsordonationer(heraf 4 mio. til Næstved Arena). Er NK-Forsynings sponsordonationer på 12½ mio. kr. afgiftspligtig? De 12½ mio. kr. bruges reelt til støtte til selvejende institutioner, som overvejende er finansieret af kommunen via driftsoverenskomster. Reelt er der ikke forskel på driftsforholdende for kommunale og selvejende haller. NK-Forsyning er ikke i en konkurrencesituation og har derfor ikke et reelt behov for at bruge penge til reklame- og markedsføring.

Det er åbenlyst at NK-Forsyning og byrådet med sponsorbeslutningen har foretaget en maskeret udlodning af selskabets formue for dels at tilgodese Næstved Kommunes behov for flere penge til den løbske økonomi i Næstved Arena og dels at undgå en statsafgift på 40 % i henhold til Stoploven.

Disponeringen med 12,5 mio. sponsorkroner har vakt undren og forargelse hos NK-Forsynings kunder, da NK-Forsyning har monopol på sine ydelser:

1. NK-Forsyning er ikke i en konkurrencesituation og kan ikke hverve nye kunder via sponsoraktiviteter.

2. NK-Forsyning har ikke sagligt belæg for, at det er relevant og nødvendigt at bruge 12,5 mio. kr. på reklame- og markedsføring.

3. De besluttede sponsoraktiviteter kan ikke give NK-Forsyning et kommercielt afkast, der står i et rimeligt forhold til en sponsorudgift på 12,5 mio. kr.

4. Ifølge bestyrelsesformandens udtalelser til pressen er der intet som tyder på, at NK-Forsynings sponsorbeslutning er baseret på forretningsmæssige motiver, som relaterer til forsyningens formål.

5. NK-Forsynings sponsordisponering har karakter af ren donation for bl.a. at imødekomme den økonomisk trængte økonomi i Næstved Arena.

6. NK-Forsyning har ikke dokumenteret sammenhæng mellem sponsoreringen og den kommercielle markedsværdi.

Det er vores umiddelbare opfattelse, at NK-Forsynings støtte til selvejende haller svarer til støtte til kommunale aktiviteter, da hallerne har driftsoverenskomst med Næstved Kommune og primært finansieres af kommunale tilskud.

I vores optik har NK-Forsyning søsat en sponsorfinte med byrådets billigelse! Eller sagt på en anden måde: Der er konstrueret en falsk fortælling om behovet for at investere 12½ mio. kr. i mere synlighed. NK-Forsynings bestyrelsesformand John Lauritzen udtaler 28.4.2015 til Sjællandske Medier om formuen tilvejebragt ved salg af SEAS-aktier, at han har "bedt om at få undersøgt, om pengene eventuelt kan bruges til at støtte selvejende haller i Næstved Kommune". Sjællandske Medier skriver 28.10.2015 endvidere "Formand for NK-Forsyning, byrådsmedlem John Lauritzen (S), er glad for at kunne yde økonomisk støtte til arenaen. – Det er en win-win situation. Vi kan være med til at sparke nogle døre ind, så flere sponsorer bliver interesserede, siger han" – "Selvfølgelig har vi haft betænkeligheder og har tænkt over, om vi går over stregen, siger forsyningsformanden" – "NK-Forsyning har haft rådgivere på sagen for at se, om der var noget lovstridigt i at være sponsor for superarenaen. –Vi har købt gode rådgivere og juridisk er vi på sikker grund, siger bestyrelsesformanden. Det er ikke undersøgt, om markedsværdien af sponsoratet står mål med de 4 millioner kroner. "

Vi har konsulteret Social- og Indenrigsministeriet og spurgt hvem der formelt har tilsyn med og kan agere indgribende, hvis et kommunalt forsyningsselskab og byråd i alliance træffer usaglige og ugunstige dispositioner i form af sponsorstøtte via maskeret udlodning af forsyningsselskabets formue.
Ministeriet har svaret os, at stillingtagen til dette er et anliggende for Energitilsynet (anvendelse af overskud) og Forsyningssekretariatet ("stoploven").

Vi imødeser med interesse Energitilsynets og Forsyningssekretariatets initiativer i forhold til NK-Forsyning – herunder stillingtagen, opfølgning og svar på vores henvendelse.


Med venlig hilsen

p.v.a. Enhedslistens Kommunalpolitiske udvalg i Næstved

Torben Lyster & Jane Nielsen & Thor Temte – medlem af Næstved Byråd

[email protected] [email protected] [email protected]

Ovennævnte er tilgået Enhedslistens Folketingsgruppe, Næstved Byråd og pressen til orientering.

Emneord: