Freja Lynæs Larsen udtræder af kommunalbestyrelsen

Pressemeddelelse fra Enhedslisten i Næstved.

Freja Lynæs Larsen fra Enhedslisten trækker sig fra sin post i kommunalbestyrelsen.

Det er med stor beklagelse og ærgrelse Enhedslisten i Næstved må meddele, at Freja Lynæs Larsen trækker sig fra sin post af helbredsmæssige grunde. 

“Freja har gjort en kæmpeindsats for Enhedslisten igennem de sidste år. Vi støtter hende fuldt ud i hendes beslutning”, udtaler Preben Petersen, kontaktperson for Enhedslisten i Næstved.  

Freja har siden sin indmeldelse i Enhedslisten kæmpet for at trække Næstved kommune i en mere grøn og rød retning. Susanne S. Tariq, der indtrådte i kommunalbestyrelsen et par måneder sidste sommer under Frejas orlov, er nu igen klar til, sammen med Thor Temte, at sætte Enhedslistens politik på dagsordenen i Næstved Kommune og dermed arbejde mod et mere bæredygtigt og socialistisk Næstved.

 “Jeg ser frem til at indtræde i kommunalbestyrelsen og deltage i det politiske arbejde”, fortæller Susanne S. Tariq.

I Enhedslisten siger vi et stort tak for nu til Freja for hendes indsats, og ser frem til at følge Susanne og Thor i Næstveds kommunalbestyrelse.

Kontaktperson for Enhedslisten i Næstved
Preben Petersen

Freja Lynæs Larsen (t.v.) erstattes i kommunalbestyrelsen af
Susanne S. Tariq (t.h.)