Undgå de store klassekvotienter

Det var en dejlig melding, da flertalspartierne bag budgetforliget nulstillede besparelsen på de 15 mio kr. på skoleområdet inklusive besparelsen på det faldende elevtal. Men de positive hensigter drukner nu i en urimelig beregning af de midler, der skal tilbageføres til skolerne og især til de skoler, hvor man har planlagt klassesammenlægninger. Der har især været kritik fra forældre på Kildemarksafdelingen – en rimelig kritik, da de gode politiske hensigter ikke modsvares af gode administrative

Styrk medindflydelse og demokrati

Vi glemmer ikke december 2015 Enhedslisten var ved sidste valg i valgforbund med Socialdemokraterne og SF, men da vi efter valget havde peget på Carsten Rasmussen som borgmester, kastede Socialdemokraterne sig i armene på Venstre og Konservative og har sammen med dem, og faktisk også med SF – i et par budgetforlig, kørt en hård sparepolitik og styrket en markant topstyring på næsten alle områder. Det er lidt morsomt, hvordan både Sjællandske og nu socialdemokraterne kritiserer

Skal hjemløse ikke hjælpes?

Pressemeddelelse v/Freja Lynæs Larsen og Susanne S. Tariq  sendt d. 17/2-17 Enhedslisten har gennem kontakt med hjemløse oplevet, at de ikke får den hjælp, som de har behov for. Næstved kommune har givet tilsagn til Socialstyrelsen om at være en del af hjemløsestrategien. Dette går blandt andet ud på at forkorte de hjemløses periode uden hjem, og at unge hjemløse ikke skal opholde sig på forsorgshjem. Det opleves desværre, at der ikke altid er hjælp at

Vandkulturhuset på byrådsmødet som åbent punkt!

Lars Hoppe fra de radikale har stillet spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt, at hele punktet om Vandkulturhuset bør være et lukket punkt på byrådsmødet d. 10. Jan. 2017. Det kan jeg følge ham i – når man lukker punkterne helt som gjort her – udelukker man også offentligheden fra at få mulighed for at følge med i en yderst relevant del af debatten om Vandkulturhuset – nemlig om man ikke bør skrinlægge planerne om