Borgermøde om demokrati i Næstved Kommune

Pressemeddelelse:

Det er ingen hemmelighed, at Byrådsflertallet er kommet mindre heldigt  ud af et par af periodens store beslutninger.

I skolestrukturdebatten følte mange borgere sig helt til grin, da byrådet på trods af over 200 høringssvar, som gik imod områdeledelse og ændring af skolestrukturen, alligevel trumfede beslutningen igennem. Der er andre lignende sager.

Valgforbundet: Radikale, Enhedslisten, NæstvedPartiet og Kristendemokraterne er gået sammen for bl.a. at styrke demokratiet og skabe bedre vilkår for borgerinddragelse i Næstved Kommune.

Som et af de første fælles projekter indbyder vi til Borgermøde om styrkelse af demokratiet i Næstved Kommune.

Mødet holdes torsdag, den 14. september, kl. 19 – 21.30 i Borgerstuen på Kildemarkskolen. Vi vil få et oplæg udefra af lektor Pernille Almlund, RUC om demokratiet i kommunerne.

Herefter vil der komme oplæg om skolestrukturbeslutningen i december 2015, hvor vi vil prøve at skitsere en proces, som kunne inddrage flere i fremtidens beslutninger og skabe bedre løsninger for folkeskolen i Næstved Kommune.

Vindmøllegruppen fra Saltø vil fortælle om deres erfaringer i kampen imod opstilling af de store kæmpevindmøller.

Til sidst vil vi tage udgangspunkt i sagen om vandkulturhuset og drøfte, hvordan den demokratiske proces burde være – i modsætning til en topstyret proces baseret på en meget dyr konsulentrapport. Emnet er brandaktuelt, da det skal behandles på byrådsmødet den 19. september.

Alle er velkomne – og det koster ikke noget at deltage. Mød op!

Med venlig hilsen

Valgforbundet: Radikale, Enhedslisten, Næstvedpartiet og Kristendemokraterne.