Byrådsmedlemmer m.m.

 

Freja Lynæs Larsen
Grimstrupvej 100 D 2. sal, 4700 Næstved
Tlf:  21 58 64 85
E-mail: Freja-enhed@hotmail.com
              fllar@naestved.dk

Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
I øvrigt udpeget til:
Folketingsvalg – Valgbestyrelsen
Grundlisteudvalget
Integrationsrådet
(Stedfortræder for Aligo Francis)
Kommunalvalg – Valgbestyrelsen

 

Thor Temte
Skelbyvej 137, Næsby, 4171 Glumsø
Mobil  25 45 05 63
Mail:  thort@naestved.dk
          thor.temte@gmail.com
Medlem af Teknisk udvalg
Medlem af Plan- og Erhvervsudvalget

I øvrigt udpeget til:
AffaldPlus – Bestyrelsen
Folketingsvalg – Valgbestyrelsen
(Stedfortræder for Freja Lynæs Larsen)
Kommunalvalg – Valgbestyrelsen (Stedfortræder for Freja Lynæs Larsen)
Landdistriktsudvalget – § 17,4 udvalg

 

Øvrige medlemmer af Enhedslisten er udpeget til:
Boligselskabet Trollebo – Bestyrelsen:   Tommy Lindegaard
Centergården i Hyllinge –
Bestyrelsen:   Kurt Brandt
Folkemusikhuset i Fensmark – Bestyrelsen:  
Hanne Holse Christensen
Fredningsnævn:   Jørgen Pedersen
Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.A. – Bestyrelsen:   Steen Rasmussen
Skatteankenævn:   Ture Bergstrøm
(Stedfortræder for Steen Pilegaard)