Byrådsmedlemmer m.m.

Susanne Steensgaard Tariq
Slagelsevej 72
4700 Næstved
Mobil:  40 46 54 20
E-mail: ssttar@naestved.dk
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget
Medlem af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget
I øvrigt udpeget til:
Stedfortræder til repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia
Stedfortræder til valgbestyrelsen til kommunalvalg
Medlem af valgbestyrelsen til folketingsvalg
Medlem af valgbestyrelsen til skolebestyrelsesvalg på Holmegaardskolen
Medlem af Grundlisteudvalget
Delegeret til kommunalpolitisk topmøde

Øvrige medlemmer af Enhedslisten er udpeget til:
Tommy Lindegaard:
Medlem af bestyrelsen i Fuglebjerg Varmeværk
Medlem af bestyrelsen i Trollebo Boligselskab
Hanne Holse Christensen:
Medlem af bestyrelsen i Folkemusikhuset i Fensmark
Jørgen Pedersen:
Stedfortræder til medlem af Fredningsnævnet
Ture Bergstrøm:
Medlem af vurderingsankenævnet