Byrådsmedlemmer m.m.

Susanne Steensgaard Tariq
Slagelsevej 72
4700 Næstved
Mobil:  40 46 54 20
E-mail: ssttar@naestved.dk
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

I øvrigt udpeget til:

Folketingsvalg – Valgbestyrelsen
Grundlisteudvalget
Integrationsrådet
(Stedfortræder for Aligo Francis)
Kommunalvalg – Valgbestyrelsen

 

Thor Temte
Skelbyvej 137, Næsby, 4171 Glumsø
Mobil  25 45 05 63
Mail:  thort@naestved.dk
          thor.temte@gmail.com
Medlem af Teknisk udvalg
Medlem af Plan- og Erhvervsudvalget

I øvrigt udpeget til:
AffaldPlus – Bestyrelsen
Folketingsvalg – Valgbestyrelsen
(Stedfortræder for Susanne Steensgaard Tariq)
Kommunalvalg – Valgbestyrelsen (Stedfortræder for Susanne Steensgaard Tariq)
Landdistriktsudvalget – § 17,4 udvalg

 

Øvrige medlemmer af Enhedslisten er udpeget til:
Boligselskabet Trollebo – Bestyrelsen:   Tommy Lindegaard
Centergården i Hyllinge –
Bestyrelsen:   Kurt Brandt
Folkemusikhuset i Fensmark – Bestyrelsen:  
Hanne Holse Christensen
Fredningsnævn:   Jørgen Pedersen
Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.A. – Bestyrelsen:   Steen Rasmussen
Skatteankenævn:   Ture Bergstrøm
(Stedfortræder for Steen Pilegaard)