Byrådsmedlemmer m.m.

Susanne Steensgaard Tariq
Slagelsevej 72
4700 Næstved
Mobil:  40 46 54 20
E-mail: ssttar@naestved.dk
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

I øvrigt udpeget til:

Folketingsvalg – Valgbestyrelsen
Grundlisteudvalget
Integrationsrådet
(Stedfortræder for Aligo Francis)
Kommunalvalg – Valgbestyrelsen

Øvrige medlemmer af Enhedslisten er udpeget til:
Boligselskabet Trollebo – Bestyrelsen:   Tommy Lindegaard
Centergården i Hyllinge –
Bestyrelsen:   Kurt Brandt
Folkemusikhuset i Fensmark – Bestyrelsen:  
Hanne Holse Christensen
Fredningsnævn:   Jørgen Pedersen
Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.A. – Bestyrelsen:   Steen Rasmussen
Skatteankenævn:   Ture Bergstrøm
(Stedfortræder for Steen Pilegaard)