Næsteved Kommune er nr. 1!

… til at bruge pesticider. Miljøministeriet har netop udsendt et notat med opgørelsen over kommunernes forbrug af pesticider. Næstved Kommune topper listen med et forbrug på 102 kg af ’ikke let-nedbrydelige pesticider’. Det er faktisk så slemt, at Næstved Kommune alene står for ca. 1/8 af det samlede forbrug i alle 98 kommuner. Forbruget af pesticider er et kæmpe problem for vores grundvand. Hundredvis af drikkevandsboringer i Danmark er blevet lukket efter fund af pesticider.

Spidskandidater

Pressemeddelelse sendt til Sjællandske d. 24/3 2021 Kommunalvalg 2021 Enhedslisten Næstved har på sit medlemsmøde 22.03.2021 valgt den duo, som skal stå i spidsen for liste Ø ved det kommende kommunalvalg november 2021. Vores spidskandidater er Susanne S. Tariq og Tommy Lindegaard. Susanne kender I allerede fra byrådet, hvor hun har kæmpet og fortsat kæmper for en mere grøn kommune, hvor der er åbenhed i de demokratiske beslutninger og hvor borgerne altid mødes med med

Høringssvar vedr. solcelleanlæg i Nylandsmose.

Enhedslisten i Næstved opfordrer til, at der ikke gives tilladelse til at opføre solcelle anlæg i Nylandsmose. Der er ingen tvivl om, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at nå vores mål om en 70%  reduktion af CO2 udledning i Næstved Kommune inden 2030. Det er Enhedslisten også gået ind for i Klimaplan 2020 – 2030. Klimatiltag, natur, sikring af biodiversitet og beskyttelse af truede arter bør hænge sammen, og det ene

Aftale om valgforbund

  Partierne SF, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten, har indgået en aftale om et valgforbund til kommunalvalget den 16. november 2021. Formålet med valgforbundet er at sikre de mindre partier repræsentation i byrådet, og samtidig minimere stemmespild. Lars Hoppe Søe, Radikale Venstre. Vi har i partierne i valgforbundet et værdifællesskab og en fælles forpligtelse til at arbejde for mere demokrati og mere borgerinddragelse i Næstved Kommune, og vi har således indgået en musketered om at

To mandater til Enhedslisten

Freja Lynæs Larsen og Thor Temte er valgt til det nye byråd! Indlæg d. 22/11-2017 af Freja. Overblik over de nuværende forhandlinger. I nat valgte vi i Enhedslisten at begynde forhandlinger med de radikale, SF og Socialdemokratiet. Forhandlingerne er ikke slut og I Enhedslisten kan vi først endelig godkende aftaler ved et medlemsmøde. Vi har i nat besluttet at arbejde på de punkter, der er beskrevet HER. I morgen arbejder vi videre på, at få

Jane Nielsen er valgt med det største stemmetal! Tillykke til Jane – og alle os andre!

Jane Nielsen er valgt med det største stemmetal som forbruger-repræsentant I bestyrelserne for N/K-Vand og N/K-Spildevand! Tillykke til Jane – og alle os andre! Læs her om Enhedslistens arbejde med NK Forsynings sponsorsag Jane Nielsen: Som forbrugerrepræsentant er mit fokus  åbne og gennemskuelige beslutninger, høj kvalitet i ydelserne til forbrugerne, effektiv drift og lave administrationsudgifter og STOP for misbrug af forbrugernes penge til projekter, der falder uden for NK-Forsynings formål. Forbrugernes penge skal kun bruges