En fremtid uden motorvej.

Bragt i Sjællandske d. 18/2-20

Nu nærmer propagandaen for Rønnedemotorvejen sig kvalmestadiet. Erhvervsliv og politikere kappes ikke om at begrunde det faktuelt behov, men om, at: ”nu skal det være”.  Omsætningsnedgangen i Næstved N skyldes ikke den stigende nethandel, men fraværet af motorvej. Morgen-trængslen på Rønnedevejen for de bilkørende pendlere og håndværkerbiler gøres til et stort problem. Men den er næppe værre end den efterfølgende trængsel på det københavnske vejnet det sidste stykke frem mod arbejdspladsen. Der er ikke grænser for hvilke ulykker for Næstved den manglende motorvej er skyld i. Den sidste store katastrofe for Næstved består i at 7 arbejdspladser måske flytter til kommunens udkant ved Tappernøje. Ja – hvor slemt! Man fristes til at forudse, at hvis der sker udbrud af coronavirus i Næstved, så må det skyldes den manglende motorvej.

Det er yderst tvivlsomt om motorveje uden for de store bycentre tiltrækker et erhvervsliv der etablerer arbejdspladser. Det er påfaldende at f.eks. den positive argumentation fra de højere læreranstalter om netop dette forhold, i mange år har været fraværende. Og vi har endnu til gode at høre de store jubelskrig fra Frederikshavn, Hjørring, Esbjerg, Svendborg og Sønderborg, der har fået deres helt egen motorvej. Herning havde vækst længe inden der kom en motorvej – siden har der været tæt på en stagnation. Udbygningen af vores egen erhvervsudstykning tæt ved motorvejsafkørslen i Tappernøje, er heller ikke ligefrem en succeshistorie. Måske handler vækst og arbejdspladser om noget helt andet end motorvej?

Der er tegn på, at det kun er de centre der i forvejen er relativt store der har gavn af motorveje ud i alle egne af landet. Da vi fik Storebæltsbroen, kom der vækst. Ikke i Odense eller Slagelse; men i København, Trekantsområdet og Hamborg. Det blev oplyst for vistnok 10 år siden. Erhvervsforeningens lobbyvirksomhed for Rønnedemotorvejen har hidtil indirekte været understøttet af skattekroner fra kommunekassen. Måske nogle af disse penge kunne bibringe noget større viden og klarsyn, i stedet for disse monomentale ”nu skal det være”- argumenter.

Regeringen har mange vigtige dagsordener i denne tid: co2 udslippet, den grønne omstilling, en økonomisering med ressourcerne og en revidering af vækstparametrene, for nu at nævne noget. Her vil motorvejsbyggeri i et fremtidsscenarie næppe blive prioriteret højt. Derimod en udbygning af en bæredygtig transportsektor og den kollektive trafik.

Se nu fremad. Motorveje er fortidens svar. Og hvad var egentlig spørgsmålet den gang? Om der skulle ske det, at der om få år ikke mere bliver bygget motorveje i Danmark, så – ja, så tag det roligt. Samfundet bryder ikke sammen af den grund.

Jørgen Pedersen
Myrupvej 29
(Pensioneret byplanlægger)