En helt ny/gammel kommune.

I Fensmark er der ønske om oprettelse af egen kommune. De føler, at de ikke bliver inddraget i de politiske processer. Lige præcis det problem var vigtigt for Enhedslisten under valgkampen, og er det stadig. Der er for stor forskel på land og by i Næstved kommune. Før kommunalreformen havde Holmegaard kommune en bedre kommunal service, som de blev tvunget til at skære ned på, så det svarede til niveauet i Ny Næstved kommune. Så ønsket om løsrivelse/tilbagevending er ikke ny.
Enhedslisten gik ind i konstitueringen efter valget med betingelsen, at vores ide om et landdistriktsudvalg blev til virkelighed, og hvor der skal arbejdes på at gøre forholdene for landområderne bedre. Enhedslisten vil herigennem samt i de andre udvalg, hvor vi er repræsenteret, kæmpe for, at borgerinddragelsen også sker på landet.
Jeg opfordrer Næstved kommune til, at hvis flertallet i Fensmark ønsker en løsrivelse, at give dem den støtte, de har brug for. Jeg opfordrer også politikere og forvaltning til at tage grundende til en løsrivelse seriøst, gøre noget ved problemerne og skabe et sammenhængende Næstved – til gavn for alle i kommunen.

Freja Lynæs Larsen
Byrådsmedlem for Enhedslisten