Enhedslisten med i budgetforlig 2019.

Enhedslisten ser budgetforliget som en lille sejr for kernevelfærden og derfor er vi med.

“Det er en stor glædelig nyhed, at byrådet er enige om at støtte det gode børneliv – både ved at gennemføre en mindre forbedring af normeringen i daginstitutioner samt gøre det muligt med hurtigere psykologisk indsats”, udtaler Freja Lynæs Larsen, byrådsmedlem for Enhedslisten.

I vores konstitueringsaftale med Socialdemokratiet, Radikale og SF fik vi indskrevet, at 1% besparelsen skulle væk i 2019 samt at normeringen i daginstitutioner skulle forbedres. Vi er glade for at de andre partier støtter op om dette og det nu er blevet en del af budgetforliget.

“Nu har Enhedslisten de sidste år kæmpet for at få fjernet den årlige 1 % besparelse på kernevelfærden. At den bliver fjernet nu er en af de rigtig gode resultater for samarbejdet i konstitueringsgruppen”, Tommy Lindegaard, Enhedslisten.

I budget 2019 har kernevelfærden fået tilført et mere realistisk budget, som minimum sikrer at det nuværende serviceniveau fastholdes. Enhedslisten havde gerne set at Næstved kommune havde gennemført en skattestigning og på den måde tilsikret flere midler til kerneområderne. Dette var ikke politisk og økonomisk fornuftigt i budget 2019, men det vil i de kommende år stadig være muligt. En søgning om skattestigning er stadig en del af konstitueringsaftalen med S, SF og R.

En sænkning af dækningsafgiften fra 2,25 til 1,75 promille er ikke Enhedslistens politik. Vi mener at erhvervslivet i lighed med alle andre skal bidrage til fællesskabet i Næstved kommune. Der er også andre deltaljer i budgettet, som ikke er i tråd med Enhedslistens politik.

Enhedslisten kan se det fornuftige i at hele byrådet er med i forliget, da dette er med til at skabe grobund for samarbejde fremfor slåskampe og chikane i budgetperioden. Og derfor har vi valgt at indgå i budgetforliget.

Enhedslisten Næstved
Freja Lynæs Larsen – 21586485
Tommy Lindegaard – 30401956