Enhedslisten ønsker ikke mere svineri fra svinefarme

Næstved Kommune har netop nu en sag om godkendelse af etablering af en ny svinefarm på Valmosevej. Kommunerne har ofte sagt at man ikke har mulighed for at sige nej til flere og større svinefarme, så længe de lever op til lovgivningen. Men der ER politisk råderum i sager om svinefarme – hvis man tør at gøre brug af det.

Svineproduktionens mange synder
I Danmark har vi ca. 13,2 millioner svin. Altså mere end dobbelt så mange svin som mennesker. De mange svin lever på stadigt voksende svinefarme rundt om i landet. Svinefarme som bidrager til meget store udledninger af CO2, forurening af vandløb og åer, sundhedsskadelig luftforurening og tung transport.

Vi producerer meget store mængder af svinefoder, til de mange svin. Alligevel importerer svineproducenterne stadig soja fra Sydamerika, da vi ikke selv kan producere nok foder. Den importerede soja står for et CO2 udslip på 6,2 millioner tons og er skyld i skovrydninger i Sydamerika.

Svinefarmene udleder kvælstof (nitrat) og pesticider til vandløb, åer og grundvand, via gødning og sprøjtemidler. Nitrat medfører iltsvind i vores vandmiljøer og er kræftfremkaldende i selv meget små mængder.

Luftforurening fra svinefarme er et stort problem for naboerne, ikke blot fordi det lugter dårligt, men fordi det er sundhedsskadeligt. Landbruget udleder store mængder ammoniak som kan resultere i hjerte-kar-sygdomme og luftvejslidelser.

Desuden medfører de store svinefarme tung trafik til stor gene for naboerne i området.

Muligheder for at sige nej tak
Netop den tunge transport kan være et eksempel på en gyldig grund til at sige nej tak til flere svinefarme og til udvidelse af eksisterende farme. Landsforeningen mod svinefarme har undersøgt, hvilke muligheder man har for at give afslag. *)

Hvis etableringen eller udvidelsen af svinefarme medfører væsentligt øgede trafikale og miljømæssige gener til nærområdet, kan kommunalbestyrelsen give afslag.

Det samme gør sig gældende hvis der er gode argumenter for at det skader landskabet i området.

Derfor foreslår Enhedslisten, at Næstved Kommune gør brug af alle de muligheder, der er til at afvise ansøgninger om svinefarme.
Sendt til Sjællandske 21/2-22

*)Miljøminister Lea Wermelin om kommunalt råderum i sager om store husdyrbrug KLIK HER