Enhedslistens byrådsmedlemmer

Enhedslisten stemmer for budget 2019 – men ….

Enhedslisten er en del af det samlede byråd, der nu d. 9. okt. stemmer for budgettet for 2019.

Vi er glade for det samarbejde og de forhandlinger, der har været siden valgnatten i nov. 2017 – hvor et tæt samarbejde mellem SD, R, SF og Ø blev etableret.

Et af de vigtige resultater af konstitueringsaftalen på valgnatten var, at 1%-besparelserne på alle budgetposter i Næstved Kommune “hverdagseffektiviseringer” er blev fjernet fra budget 2019 og frem.  Det har betydet, at der på kernevelfærdsområderne ikke længere skal spares 30 mill. kr. hvert år.

De 4 partier har så fundet yderligere 60 mill. kr. til velfærd. Ud over det bliver det ikke et krav, at et evt. overforbrug i 2018 skal hentes hjem i 2019. De 25 mill. kr., der forventes brugt for meget i 2018, skal derfor ikke spares i 2019. Den samlede forbedring af økonomien  på velfærdsområderne i 2019 bliver derfor 115 mill. kr. Det er et resultat, som vi bestemt vil sige ja til i Enhedslisten.

Vores prioritet i de kommende budgetforlig i 4-partigruppen er, at der SKAL tilføres yderligere midler til kernevelfærdsområderne. Det kan kun lade sig gøre, hvis kommunen får flere indtægter, enten via bloktilskuddet eller via en skatteforhøjelse. De 120 mil. kr., som en 1% skatteforhøjelse giver, skal så bruges på kernevelfærden, så skolerne, ældrepleje og omsorg kan løftes.

Nu er det sådan, at enhver skatteforhøjelse i 2019 fuldt vil blive modregnet i bloktilskuddet til Næstved Kommune – så det vil være tåbeligt at fremføre krav om en sådan i år. Derfor har vi valgt at lade være.

Budgetforliget medfører, at dækningsafgiften, som erhvervslivet skal betale til kommunen, nedsættes med ½ promille – det koster kommunekassen 300.000 kr. i 2019.

Enhedslisten har den opfattelse, at alle skal bidrage til at betale de services, som kommunen tilbyder borgere og virksomheder. Goder som en god infrastruktur, hjælp med lokalplanlægning, hjælp med udsøgning af jobs og arbejdskraft, lys på veje og stræder, parker og legepladser og meget meget mere, gavner også erhvervslivet. Derfor skal de være med til at betale skat til Næstved Kommune, og dækningsafgiften er en af de få muligheder, vi har, for at dette kan ske.

Vi er derfor ikke tilfredse med, at dækningsafgiften nedsættes – hverken med ¼ eller en ½ promille. For os er det et princip, at virksomhederne skal være med til at betale.  Men 115 mill. kr. i forbedringer på kernevelfærden vil vi hellere have, end at risikere et forlig med blå blok, hvor Enhedslisten ikke er med. Et forlig, der formodentlig ville medføre en fuld afskaffelse af dækningsafgiften, ikke så mange kr. til kernevelfærden og muligvis en fortsættelse af grønthøsterbesparelserne, – ”hverdagseffektiviseringerne”.

Helge Adam Møller fra Konservative foreslog faktisk på byrådsmødet en fastholdelse af hverdagseffektivisering på ½% i 2019 (svarende til 17,5 mill. kr. pr. år) og en fuld afskaffelse af dækningsafgiften.

Giv og tag – vi siger ja, fordi de resultater, vi har opnået, er bedre end de resultater, som vi frygtede et forlig til den blå side kunne give.

Thor Temte
Freja Lynæs Larsen
Enhedslistens Byrådsgruppe, Næstved Byråd.