Enhedslisten stemmer imod lokalplan, der vil udvide Storcentret i Næstved.

Når Enhedslisten på byrådsmøde d. 20. Nov. stemte imod en lokalplan, der vil udvide Næstved Storcenter ganske betydeligt, er der flere grunde.

I landsbyerne rundt omkring lukker den ene dagligvarebutik efter den anden. Landsbyerne mister derved endnu et af deres lokale samlingspunkter, og betingelserne for et “Godt liv på Landet” forringes. Indkøbsmulighederne for beboerne på landet forringes, og alle skal til at køre eller transportere sig længere og længere for at handle dagligvarer. 

En af årsagerne til, at de små butikker lukker på landet, er udbygningen af de store indkøbscentre i nærheden af de større provinsbyer. Mange, særligt de der pendler for at komme på job, vælger at handle i centrene i stedet for hos den lokale købmand. Det går ud over omsætningen hos den lokale købmand, der til sidst må lukke.

Når nu Næstved Kommune vælger at tillade udvidelsen af Storcentret ved Holsted, får det også betydning for de omliggende større provinsbyer. Centret kommer til at tiltrække kunder fra et større opland – et opland der også omfatter Haslev, Faxe og Vordingborg. De to kommuner har da også udtrykt deres berettigede bekymring overfor udvidelsen og de konsekvenser, det kan få for deres lokale handelsliv.

Også Cityforeningen i Næstved er urolig. Vil det forhold, at der muligvis kommer en biograf i centret, og at antallet af forretninger i centret bliver øget, medføre et tab af kunder i Næstved By? Det er bestemt en risiko – en risiko, der kan komme til at betyde, at Næstved Bymidte kommer til at ligne Vordingborgs bymidte – hvor vi kan konstatere, at der er lukket mange butikker.

Sidst, men ikke mindst, kommer de mange mulige nye kunder til at køre i bil til centret – og de kommer til at køre fra et stadigt større opland. Med den aktuelle CO2– og miljødagsorden bør vi udvikle et samfund, hvor der er kortere til de services, herunder de daglige indkøb, vi som beboere også på landet efterspørger. Udvidelsen af storcentret støtter ikke en sådan udvikling, tværtimod.

Der er derfor mange gode grunde til, at Enhedslisten stemmer imod den lokalplan, der gør det muligt at udvide storcentret ved Holsted.

Thor Temte og Freja Lynæs Larsen

Enhedslistens byrådsgruppe i Næstved Byråd.