Enhedslisten tager af kassen

Læserbrev af Freja Lynæs Larsen. Sendt til Sjællandske 20/3-20.

Corona gør, at flere kernevelfærdsområder i Næstved Kommune står over for en kæmpe opgave. En opgave, der kommer til at koste flere ressourcer end der er afsat inden for områderne.

Enhedslisten ønsker ikke, at det kommer til at betyde besparelser, når krisen er ovre. Derfor har Enhedslisten stillet forslag til Byrådet om at tage af kassen.

Den ekstra udgift, som Corona medfører, samt den øgede vikardækning, der kan ske, når overarbejde, manglende afholdelse af afspadsering og ferie skal afholdes, vil Enhedslisten dække ved at tilføre midler fra kommunekassen.

Områderne skal ikke lide mere end nødvendigt pga. en virus.

Forslaget stillet til byrådet:
“Der tilføres midler til Omsorgsudvalget fra kommunekassen tilsvarende den ekstra udgift, som er sket i forbindelse med Coronaudbrudet. Beløbet er også gældende for ekstra brug af vikardækning i perioden samt efter til dækning af evt. indraget ferie/afspadsering og overarbejde.”