Enhedslistens ønske til budgetforliget.

Uvildig borgerrådgiver og personalerådgiver/hotline

Borgerrådgiver for borgere der ikke føler sig hørt eller føler sig uretfærdigt behandlet i forvaltningen. Rådgivning for kommunalt ansatte.

På nuværende tidspunkt har Næstved kommune en borgerrådgivning der består af ansatte på kommunen. Når borgere henvender sig til borgerrådgivningen vil der blive henstillet til kontakt til det pågældende center hvor borgerens sag kører eller forvaltningens egne jurister. Det kan opleves utrygt for borgeren at stille sig kritisk overfor arbejdsgange eller sagsbehandlingen.

En uafhængig borgerrådgivning vil kunne sikre kvaliteten og retssikkerheden for borgerne i Næstved kommune. Fremkommer der en klage over sagsbehandlingen er det kommunen selv der er den undersøgende og afgørende instans i afgørelsen over klagen. Først når der foreligger en afgørelse kan der klages til en uvildig instans.

Borgerrådgiveren skal tage mod henvendelser fra borgere og ansatte i kommunen mhp. en uvildig rådgivning i konkrete sager, samt mulighed for på eget initiativ at tage problemstillinger op på et mere generelt plan til udvikling af praksis og læring i kommunen.

Et godt eksempel på hvor der er oprettet en velfungerende borgerrådgivning er Ringsted Kommune:
Flere borgere har kontaktet borgerrådgiveren omkring en generel nægtelse af at borgere må lydoptage møder med forvaltningen til eget brug. Borgerrådgiveren har undersøgt de juridiske forpligtelser i forvaltningsloven, anden lovgivning og ombudsmandens vurderinger og derudfra udarbejdet en vejledning/rapport til gavn for både borgere og forvaltning, således at der kunne rettes op på eventuelle misforståelser generelt og i de enkelte sager.

Ligesom det kan være svært for borgere at stille sig kritisk overfor kulturer, arbejdsgange eller enkeltsager, kan det også være svært som medarbejder i en specifik institution eller i et center. Derfor er det yderst relevant at der findes en uafhængig institution, som medarbejdere kan henvende sig til, hvis de oplever noget der ikke er som det skal være. På denne måde understøtter vi gennemsigtighed og god praksis i Næstved kommune, samt trygheden for både borgere og ansatte.

I Ringsted er holdningen til en uafhængig borgerrådgivning, at:
Alle henvendelser til borgerrådgiveren er med til at skabe læring i kommunen. Det sker dels i borgerrådgiverens tilbagemelding til afdelingerne og dels i den årlige beretning, som borgerrådgiveren afgiver til Byrådet.

Susanne S. Tariq
(Byrådsmedlem for Enhedslisten)

Sendt som debatindlæg til Sjællandske d. 15/9 -20.