KPU-møde

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 18/10/2018
19:00 - 21:00

Lokation
Hos Freja


Dagsorden:
1. Valg af referent og ordstyrer
2. Orientering fra byrådsmedlemmer
3. Orientering fra udvalgene
4. Økonomiudvalgets dagsorden
5. Skriftlig redegørelse for landdistriktsudvalgets arbejde indtil nu
6. Lovliggørelse af svømmehallerne
7. KPUs håndtering af politiske uenigheder
8. Forslag fra Freja og Tommy
9. Evt.