KPU-møde

kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 05/11/2020
19:00


Der indkaldes til medlemsmøde onsdag d. 11. november kl. 19.00 i Riddergade 16,1,sal , evt. også hos Susanne samt på zoom.

P.g.a. forsamlingsloftet på 10 personer bliver det et meget anderledes medlemsmøde.
Ud over fysisk fremmøde bliver der mulighed for at deltage hjemmefra via systemet zoom. Alle har i en mail fået tilsendt en forklaring på, hvordan det foregår, og der er også mulighed for at afprøve systemet mandag d. 9. nov. kl. 19. Det kan man gøre uanset om man vil bruge det til medlemsmødet. Det er jo nok ikke sidste gang at vi får brug for det.
I den tilsendte mail er de nødvendige links og kontaktoplysninger til Tommy Lindegård, som er tovholder på teknikken.

De der ønsker at møde fysisk frem som vi plejer, skal melde ind til mig på tlf. eller sms (28 97 05 55) eller mail  ( preben-p@stofanet.dk )  senest mandag d. 9. nov. kl. 21.00.

Hvis mere end 10 ønsker at møde frem, laver vi en anden gruppe hos Susanne, som er med på zoom.
Du får besked efter tilmeldingsfristen, hvordan vi afvikler mødet.

 

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Diverse information.
3. Kommunalpolitisk
-vi får en opsamling på det aktuelle byrådsarbejde og en status på det valgtekniske samarbejde til kommunalvalget i 2021.
4. Beretning fra årsmødet.
5. Eventuelt.