Medlemsmøde

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 28/03/2019
19:00 - 21:30

Lokation
AOF`s lokaler


Forslag til dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Diverse.

-1.maj.(hvem kan deltage i klargøring af lokalet dagen før kl.15?) 

Grundlovsmøde. Soc. og Konservative har inviteret andre partier til grundlovsmøde på torvet. Vil vi deltage på de opstillede betingelser?

Medlemsmøder – kan de ligge på andre tidspunkter, f.eks.tidligere på aftenen eller søndag eftermiddag.

3.Valgkampen – status.

4. Aktuelt kommunalpolitisk.

Stillingtagen til om EL kan gå ind for opførelse af DSBs  Centralværksted ved Mogenstrup Ås.

a.  Overskridelse af naturbeskyttelseslovens geografiske beskyttelseslinier.

b.  Fredningskendelsen af landskabet – ikke det samme som bevaring af naturen

c.  Områdets attraktion i forhold til arbejdspladser i kommunen.

Sagen kommer til førstebehandling først i april.

5. Sundhedspolitik.

-Bruno Jerup lægger op til debat om vores eget sundhedsudspil og regeringens sundhedsreform. Det vil blive et centralt punkt i den kommende valgkamp. Vores sundhedsudspil blev sendt med i den forrige mail. Kan også findes på den centrale hjemmeside.

6. Eventuelt.

Socialistisk netmedie. Det nye socialistiske netmedie er nu startet. Afdelingen har støttet projektet med 3000 kr. og Enhedslisten centralt forhandler lige nu med dem om at støtte med 400.000 kr. årligt i 3 år. Siden findes på www.solidaritet.dk

Næste medlemsmøde er d.6.maj.

Preben Petersen, kontaktperson. Preben-p@stofanet.dk 55777242-mobil 28970555