MEDLEMSMØDE (med dagsorden)

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 18/08/2020
19:00

Lokation
AOF's lokaler


Til medlemmer af Enhedslisten – Næstved afdeling.

Der indkaldes til medlemsmøde tirsdag d.18. august kl.19.00 i Riddergade 16,1.sal i Næstved.
Mødet er det første efter corona-nedlukningen i marts, og vil selvfølgelig blive holdt efter de gældende retningslinier om afstand og håndhygiejne.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Diverse orientering.

3. Kommunalpolitisk nyt.
– Vi tager en kort status på hvor kommunalpolitikken er i øjeblikket i forhold til større beslutninger i byrådet og budgetforhandlinger, og vi ser bl.a. på svømmehalsprojektet, som er vokset siden starten og på den genopblussede havnedebat.

4. Årsmødet 2020.
Indtil videre planlægges der med årsmøde 3.-4. okt. i Valby.
Bruno Jerup orienterer og lægger op til debat om årsmødets punkter.
Politisk udtalelse og arbejdsplan for det kommende år kom ud sammen med seneste medlemsblad i juni. De øvrige papirer findes på den centrale hjemmeside www.enhedslisten.dk
På forsiden går du ind på “Til partisiden” og der står “årsmødet 2020”.

5. Valg af delegerede og suppleanter til årsmødet.
– Vi kan vælge 3 delegerede og en suppleant, der skal deltage. Derudover 2 ekstrasuppleanter, som kun deltager, hvis der er frafald blandt de delegerede.
Du kan godt stille op til valget, selvom du ikke kan komme til medlemsmødet. Så kontakt mig inden mødet.

6.Eventuelt.

Preben Petersen, kontaktperson.
55777242 / 28970555