Findes Lærkevej også i Næstved?

Af Freja Lynæs Larsen, kandidat til byrådet

Der har den sidste tid været stor fokus på Jobcenter Lærkevej i Københavns kommune. Herfra kommer der mange groteske historier om lange sagsbehandlingsforløb og borgere, som er blevet mere syge imens og kommet længere væk fra arbejdsmarkedet.
I Næstved kommune har sagsbehandlerne heldigvis ikke lige så mange sager, som på Lærkevej, men de har stadig flere end hvad socialrådgivernes fagforening mener er forsvarligt (50 sager pr sagsbehandler). Hvis vi forventer at sagsbehandlerne gør deres arbejde optimalt, bør vi også give optimale arbejdsforhold. Mindre sager per sagsbehandler = bedre tid til den enkelte sag og bedre støtte til den enkelte borger.
Lovgivningen bliver sat af folketinget og regeringen, men lokalpolitikere og ledelsen kan vælge, hvordan loven skal tolkes. Sagsbehandlerne arbejder under de regler og rammer, de får af vide. Der skal ses på om loven kan tolkes på en bedre måde og til det bør sagsbehandlerne inddrages. De bør sættes fri til at selv at tolke og dermed gøre det som er bedst for den enkelte borger inden for lovgivningen.
Lige som offentligt ansatte bør udtale sig, bør lokalpolitikere også gøre det. Som fx når lovgivningen gør at borgere hænger længere fast i kontanthjælpssytemet end hvad nødvendigt er. Som lokalpolitikere bør man kræve handling fra dem, som lovgiver.
Lad os sammen gøre Næstved bedre for vores alle sammens skyld.

Freja Lynæs Larsen
Spidskandidat for Enhedslisten i Næstved kommune.