Havnen skal fortsat være erhvervshavn

Læserbrev af Thor Temte, bragt i Sjællandske 22/4-17.
Avisen har været fyldt de indlæg om havnen. Anledning er at bestyrelsen har meldt ud at de vil have kaolinhuset revet ned. Ejendom- og planudvalget bør ikke give havnen tillladelse til at rive huset ned før der ligger en færdig plan for hvordan bestyrelsen har tænkt sig at havnen skal udvikle sig og hvilke dele der skal bevares og derfor sættes istand og vedligeholdes.

Det fremgå af Havnens årsrapport for 2016, at den har et overskud på 1,6 mill kr. En positiv udvikling. Godt fordi havnens og dens muligheder fremover ser gode ud. Det forhold at Reiling – glasgenbrugvirksomheden – har etableret sig i havnen, betyder at vi må forvente yderligere skibstrafik, når produktionen kommer igang for alvor. Der skal sejles flasker og andet glas til genbrug ind fra Skandinavien og hvis ikke Ardagh kan aftage alle skårene – skal der sejles skår ud til andre glasværker i Europa.
Og så håber jeg at projekterne omkring Ressource City kan give yderligere aktiviteter. Der bør etableres et godt samarbejde mellem havnen og Maglemølle Erhvervspark så der kan skabes en positiv dynamik mellem de to spillere. Derfor er ingen grund til at nedlægge havnedriften – tværtimod.

Næstved havn som erhvervshavn er en vigtig brik i spillet om at fastholde og tiltrække yderligere arbejdspladser til byen. Genbrugsområdet giver gode muligheder for at skabe job – særlig job for ufaglærte og specialarbejdere. Netop den slag job som vi har brug for i Næstved – med den befolkningssammenensætning og det uddannelsesniveau vi har. Derfor er det vigtigt at fastholde haven som en erhvervshavn.