Hvad koster en social og sundhedsassistent?

Næstved kommune har svært ved at skaffe social og sundhedsassistenter til ældreplejen, og derfor har man tænkt ud af boksen og på forsøgsbasis valgt at hyre rekrutteringsfirmaet CareMatch til at finde kandidater til 2 stillinger. Og det koster 32000. Per stilling! Det er siden september lykkedes CareMatch at finde én assistent, som er blevet ansat.

Men hvorfor er det så svært for Næstved Kommune at tiltrække social og sundhedsassistenter? Vores bud er ARBEJDSMILJØET. Personalet er under tidspres; personalet oplever, at de må gå på kompromis med deres faglighed, og at der ikke er tid til den enkelte borger. Konsekvenserne for vores ældre medborgere kan være store. Hvis den eneste kontakt med mennesker er social og sundhedsassistenter, så er det ekstra vigtigt, at de har tid og mulighed for at tage sig ordentligt af vores ældre medborgere. Ellers så får vi nogle meget ensomme ældre, hvor sygdomme muligvis ikke bliver opdaget i tide.
32000 for én social og sundhedsassistent er alt for meget i ligegyldige konsulentmidler. Især fordi det ikke løser det egentlige problem. Derfor opfordrer vi til, at forsøgsordningen ikke bliver fast, men at det i stedet bliver prioriteret at løse de problemer, der er på ældreområdet i Næstved Kommune. Man kunne jo starte med at bruge de 32000 per stilling på at forbedre arbejdsmiljøet, i stedet for at forbedre indtjeningen for CareMatch.

Susanne S. Tariq
Freja Lynæs Larsen
Enhedslisten i Næstved kommune