Hvem søger råd hos hvem

I Enhedslisten kan vi afsløre at også medlemmer hos os er blevet spurgt om hvad Venstres politiske slogan i Næstved burde være – og der er pligtskyldigt svaret.

Dejligt med partier i byrådet der har fingeren på pulsen, som har fornemmelse for hvor vælgerne vil hen med kommunen og som ikke lader sig køre med af tilfældige strømninger. Og det synes trygt og godt med en borgmester der er tilfreds med at have et V-medlem siddende i sufflørkassen (Sjællandske den 21/8) Men giver det forbedringer i velfærden?

Kommunens økonomi holdes i dag oppe på knivsæggen af en række tilskud og udligningsordninger fra Christiansborg. Men regeringen har faktisk allerede varslet bortfald af en række af disse. Det drejer sig om: 1. det ekstraordinære finansieringstilskud, 2. dispensationsmulighed i låntagningen, 3. en forhøjelse af det fradrag i bloktilskuddet som også kaldes regeringens moderniseringsprogram.

Og dertil kommer der snart en udligningsreform som næppe kommer til at gavne Næstved. Alle disse ting er varslet – men udskudt af hensyn til, at Venstre har en række borgmestre, som jo også gerne skal genvælges her i november. Men derefter – så kører det.

Er borgmesteren virkelig tryg ved sin sufflør? Men måske er pointen, at vi ikke skal opdage hvis borgmester og sufflør bytter plads.

R, F og Ø har faktisk i et par år kunnet se hvor det bar hen. Men borgmesteren har pure afvist tanken om skatteforhøjelse. Og samtidig er indtægterne blevet formindsket med en begyndende afvikling af dækningsafgiften.

I Enhedslisten mener vi bestemt ikke, at en skatteforhøjelse blot er skæg og ballade. Der skal meget nøje prioriteres, så der sker et løft i kærnevelfærden. Det bliver fremover en vanskelig proces, men det samarbejde er vi klar til – hvis vi da ellers overhovedet kan opdrive en borgmesterkandidat der tør.

Læserbrev af Freja Lynæs Larsen og Thor Temte
byrådskandidater for Enhedslisten