Hvor meget vedvarende energi kan man få for 16. Milliarder kr.

En naturgasledning skal pløjes igennem den nordlige del af Næstved kommune.

Den skal sikre Polen naturgas, så de ikke længere er så afhænge af gas fra Rusland som nu.

Selv med dette strategiske perspektiv bør gasledningen ikke bygges. Naturgas er ikke en CO2 neutral energiform og ikke fremtidens energi. Afbrændingen af den bidrager yderligere til den globale opvarmning. Gassen bør blive i jorden hvor den kommer fra – og de vedvarende energikilder skal afløse den. De op til 16 milliarder kr. som projektet koster skal i stedet investeres i vedvarende energikilder og infrastrukturprojekter, der kan flytte strøm fra sted til sted i Europa. Så kan vi få fordelt den vindmøllestrøm og anden elektricitet der bliver produceret af vedvarende energikilder. El er dén fremtidige energiform der skal erstatte afbrændingen af fossile energikilder som naturgassen.

Byg ikke gasledningen – brug pengene fornuftigt i stedet for.
Brug dem på vedvarende energikilder.

Thor Temte
Byrådmedlem for Enhedlisten
Næstved Byråd.