Idrætten fortjener bedre

Fællesskab, livskvalitet, sundhed og et væld af muligheder for aktivitet.
Lyder det godt?
Det synes vi også, og det er kun nogle af de kvaliteter, som Næstved Kommunes idræt- og foreningsliv bidrager med.
Derfor mener Enhedslisten, at idrætten skal have et tiltrængt løft.

Næstved ligger fortsat i den tunge ende i Dansk Idræts Forbunds undersøgelse af kommunernes indsats på idrætsområdet. Det kan oversættes til, at de udøvere og frivillige, som hver dag løfter en kæmpe opgave til glæde for samfundet og folkesundheden, har større udfordringer her end i andre kommuner.
Det er på tide, at vi politikere i højere grad understøtter den store betydning, som et bredt idrætsliv, især i landdistrikterne, har for sammenhængen i kommunen og borgernes trivsel. Idrætten og foreningslivet er også en stærk spiller i forhold til sundhed og integration, hvor man som nydansker får en helt unik indgang til dansk kultur og fællesskab.

Enhedslisten vil give idrætten bedre betingelser, bl.a. ved at sikre en gennemgang af kommunens faciliteter, både deres vedligeholdelsesstand og måden man fordeler fx haltider på. Der skal være en bedre dialog med brugerne, så vi kan blive klogere på ønsker og muligheder. Enhedslisten vil derfor heller ikke komme med en facitliste over, hvad der skal laves og hvor, uden at foreningerne og andre aktive grupper inddrages.

Flere partier lover at stille lokaler gratis til rådighed i den nye valgperiode. Det vil vi i Enhedslisten gerne være med til at se på, men det er vigtigt for os, at der er en fornuftig finansiering bag, som ikke gør mere skade end gavn.

Fra Enhedslisten Næstved

Susanne S. Tariq, byrådskandidat
Tommy Lindegaard, bestyrelsesmedlem og byrådskandidat
Ninna Buechek Bay, byrådskandidat
Peter Wittrock, byrådskandidat
Hanne Holse, byrådskandidat
Simon Mundus, bestyrelsesmedlem og byrådskandidat
Freja Lynæs Larsen, bestyrelsesmedlem

Læserbrev sendt til Sjællandske 28/10 2021