Kandidater

     Fra venstre: Steen, Thor, Tommy, Freja, Alexander, Peter, Susanne

Vi vil prioritere tre temaer igennem næste valgperiode – sådan som vi også har gjort i indeværende valgperiode:
– en satsning på kernevelfærd – Næstved Kommune skal kendes som kommunen med de bedste daginstitutioner, de bedste skoler, den bedste ældrepleje og den bedste støtte til dem der rammes af sociale begivenheder så som arbejdsløshed, sygdom, …
– tæt samarbejde med og lydhørhed og indflydelse til de aktive foreninger, bestyrelser og borgere der har holdninger og ønsker til hvordan kommunen skal udvikle sig og institutionerne drives
– grønne løsninger, der bygger på at ressourcerne skal genbruges eller
genanvendes og en aktiv forholden sig til klimaudfordringerne.

   1.  Freja Lynæs Larsen, Socialpædagog.
   2.  Thor Temte, Jobkonsulent, Byrådsmedlem.
   3.  Susanne Tariq, Social- og Sundhedsassistent.
   4.  Alexander Osmond, Pensioneret skoleinspektør.
   5.  Peter Wittrock, Bryggeriarbejder, Fællestilidsmand.
   6.  Tommy Lindegaard, Pensioneret socialpædagog
   7.  Steen Rasmussen, Driftleder