Kandidater

     Fra venstre: Steen, Thor, Tommy, Freja, Alexander, Peter, Susanne

Vi vil prioritere tre temaer igennem næste valgperiode – sådan som vi også har gjort i indeværende valgperiode:
– en satsning på kernevelfærd – Næstved Kommune skal kendes som kommunen med de bedste daginstitutioner, de bedste skoler, den bedste ældrepleje og den bedste støtte til dem der rammes af sociale begivenheder så som arbejdsløshed, sygdom, …
– tæt samarbejde med og lydhørhed og indflydelse til de aktive foreninger, bestyrelser og borgere der har holdninger og ønsker til hvordan kommunen skal udvikle sig og institutionerne drives
– grønne løsninger, der bygger på at ressourcerne skal genbruges eller
genanvendes og en aktiv forholden sig til klimaudfordringerne.

Enhedslisten opstiller på partiliste:

   1.  Freja Lynæs Larsen, Socialpædagog.
   2.  Thor Temte, Jobkonsulent, Byrådsmedlem.
   3.  Susanne Tariq, Social- og Sundhedsassistent.
   4.  Alexander Osmond, Pensioneret skoleinspektør.
   

5.  Peter Wittrock, Bryggeriarbejder, Fællestilidsmand.

Jeg er gift, har 2 børn og bor i udkantsNæstved (Tappernøje).
Jeg arbejder som bryggeriarbejder og tillidsrepræsentant på Faxe Bryggeri.

Jeg stiller op til byrådet fordi man over en årrække i Næstved Kommune har mærket, voldsomme forringelser i den offentlige service. I den proces, har man, gentagne gange, benyttet borgermøder så man som borger kunne komme med sit input om ændringerne i servicen. Kun for at opdage at al den information der er kommet ud af møderne er røget direkte i makulatoren. Jeg mener at man som borgervalgt har en forpligtelse til at lytte til den stemme man har fået. Det mener jeg ikke sker i dag, men det vil være min, føler jeg, vigtigste opgave. Næstved er i mine øjne på vej i en skæv retning.

   6.  Tommy Lindegaard, Pensioneret socialpædagog
   7.  Steen Rasmussen, Driftleder