Kommuneplanstrategi

Vi har i Enhedslisten haft det svært med opstarten på fornyelsen af Næstveds kommuneplanstrategi. Og det er ikke blevet bedre siden Work-shoppen den 19. februar. Vi er alvorligt i tvivl, om det udsendte debatoplæg indholdsmæssigt ramte plet i det, der optager borgerne i kommunen.

Kan bæredygtighed som begreb virkelig skræve hen over både: Lokalsamfund uden dagligvarehandel og udtyndet offentlig transport – og: Fortsat koncentration i et stort indkøbscenter, der skal erobre markedsandele fra vores nabokommuner ved hjælp af en motorvej? Nej – her er noget galt. Mener vi virkelig, at vækst i selve Næstved by er en forudsætning for udvikling og velfærd på landet? Næppe. Hvad er det nye i ”Velfærd med omtanke”, når det, der tegner sig i fremtiden, er, at der mangler ressourcer til 3000 svage ældre i 2027, med det nuværende niveau? Kommunen bør vel kunne melde ud, at man fortsat tænker sig om med udgifterne – og er klar til i de kommende 8 år at opfylde forventningen hos borgerne om i det mindste en uændret velfærd! Og kan det virkelig passe, at Næstved Kommune i de næste 4 år ikke skal have ambitioner på klimaområdet?

Efter vores mening er der for meget tom snak om vækst, konkurrence og vindermentalitet. Teksten minder mere om et ideologisk skoleridt over for borgerne, end om en invitation til at deltage i en sand bæredygtighed for fremtiden. En planstrategi handler efter loven meget kontant jo blot om en oplistning af nogle emner, der skal planlægges for i de næste 4 år. Kunne vi dog ikke bare mødes i byrådet om det?

Enhedslistens byrådsmedlemmer

I Enhedslisten ønsker vi flere ting, – bl.a. at de positive erfaringer med blandede boligtyper og ejerforhold i boligforsyningen nu bliver knæsat. Altså flere socialt blandede kvarterer til gavn for fællesskab og skole. Og så savner vi alvorligt et byråd, der vil sætte sig i spidsen for bevarelse af natur, og at vi skal være CO2 neutrale.

Thor Temte og Freja Lynæs Larsen
Enhedslisten