Konflikten truer

Fagforeningerne ønsker bedre forhold og bedre løn for de offentligt ansatte. Kommunerne har blandt andet svært ved at tiltrække social- og sundhedsassistenter. Dette kunne bedre løn og arbejdsmiljø løse. KL, regioner og stat ønsker ikke at imødekomme de offentligt ansættes ønsker. Derfor er der nu varslet strejke og lockout. Hvis konflikten rammer Næstved Kommune, så vi der i en periode ikke blive udbetalt løn til de strejkende eller lockoutramte. Næstved kommune står dermed med penge tilovers. På mandagens økonomiudvalgsmøde ønskede jeg en redegørelse for, hvad der skal ske med disse penge. Jeg er glad for at få bekræftet, at de ikke ryger i kommunekassen, men bliver på de berørte område og kan derfor komme til gode der.
Jeg håber ikke at der bliver behov for det, men at de offentligt ansatte uden en konflikt, kan blive imødekommet på deres forbedringer af løn og arbejdsmiljø.

Freja Lynæs Larsen
Byrådsmedlem for Enhedslisten.