KV 2017 – den fraktionerede valgkamp i Næstved Kommune

 

Af Thor Temte
Enhedslisten
Næstved Byråd

 

Jeg kan konstatere at stadig flere arrangører af valgmøder, vælger at begrænse antallet af de partier og lister der deltager i paneldebatterne.
Typisk er det kun V og SD der er deltagere. Når det går højt bliver også C inviteret. Selv de licensbetalte elektroniske medier vælger at begrænse antallet af politikere og lister der bliver inviteret til at deltage i debatter og udsendelser.
Der er 16 opstillede lister i Næstved. Det er mange i et panel – indrømmet.  Men jeg ser antallet af opstillede lister som et tegn på at der er stor utilfredshed med den måde som flertallet i Næstved Byråd har valgt at forholde sig til de borgerhenvendelser der har været om centrale sager på Byrådets dagsorden. Flertallet i byrådet har valgt at overhørt selv store medborgergruppes højlydte protester over de beslutninger der er blevet taget. Tydeligst var det ved ændringen af skolestrukturen i efteråret 2015.
Ironisk nok er det de partier der valgte at overhøre borgerprotesterne, der bliver inviteret til paneldebatterne og de elektroniske mediers udsendelser. Resultatet bliver at utilfredsheden med flertallets førte politik ikke bliver hørt, og derfor bliver til frustration.
Det er et demokratisk problem – den lige ret til at ytre sig og blive hørt er truet.
Dermed får vælgerne ikke mulighed for at få kendskab til alle de lister der er stillet op og deres politiske budskab. Vælgeren får derfor ikke et grundlag for at vælge hvem de vil stemme på.
Situationen bliver ikke bedre af at mediebilledet, med de mange sociale medier og brugernes meget selektive valg af grupper.  De færdes ofte kun der hvor deres meningsfæller også færdes. Det medfører at debatten mellem forskellige holdninger forsvinder.  Vi risikerer at få et samfund hvor en fælles referenceramme og et bredt kendskab til de politiske holdninger ikke er der mere.  Samfund fragmenteres og opdeles i stadig mindre grupper uden kendskab til andre end sig selv og sine holdninger. Dermed kan den politiske debat risikere at udvikle sig til en skyttegravskrig hvor alle råber efter hinanden og ingen lyttet.
Jeg må på det kraftigste opfordre mødearrangørerne til at invitere flere lister med til møderne som paneldeltagere, og at de vælger at invitere lister der har forskellige holdninger til de seneste 4 års politiske praksis i kommunalbestyrelsen. Som det er nu, er det kun er de tre partier byrådsflertallet består af, SD, V og C der inviteres.