Magten tilbage til matriklerne

Læs om vores Børne- og skolepolitik her

Enhedslisten ønsker at rulle den sidst vedtagne struktur på skoleområdet tilbage. Nærhed mellem medarbejdere og ledelse er uhyre vigtig, når der skal drives skole, og derfor bør hver skole have deres egen selvstændige suveræne ledelse og skolebestyrelse.

Endvidere er det vores holdning, at vi skal tilbageføre overbygningerne på de skoler, der ønsker det. Et flertal i byrådet i december 2015 med S, K og halvdelen af V i spidsen har med et pennestrøg ødelagt flere velfungerende skoler bl.a. Sct. Jørgens Skole, Kildemark- og Kalbyrisskolen.

Mange medarbejdere og forældre udtrykker ønske om ro på skoleområdet, og det er forståeligt nok set i lyset af de mange ændringer de sidste par år. Derfor mener Enhedslisten, at en evt. tilbageføring af overbygningerne ikke skal trækkes ned over hovederne på skolerne, men skal ske efter en inddragelse af de berørte skoler, forældre, lærere og ikke mindst elever.

I processen skal der også ske en evaluering af Sjølundskolen – om det overhovedet er en god ide med en ren overbygningsskole.

Ophævelse af områdeledelsen vil ikke umiddelbart betyde elevflytninger o.lign. Det er alene på ledelsesniveau, ændringerne vil ske. Derfor skal dette gennemføres hurtigst muligt.

Processen i forbindelse med indførsel af områdeledelse var ikke voldsom demokratisk. Ud af de 216 høringssvar var der kun et par positive bl.a.  administrationen og den lokale skolelederforening så lyset, og så besluttede et flertal i Byrådet at nedlægge samtlige skoler og oprette 6 nye skolefabrikker.

Vi ønsker en demokratisk proces, hvor den enkelte matrikels interessenter deltager og Byrådet efterfølgende lytter og samarbejder om de relevante forslag. Det skal i den forbindelse være muligt for den enkelte matrikel at afgøre, hvorvidt man vil have overbygningen tilbage.

Så – væk med den ødelæggende topstyring.

Udviklingen af folkeskolen bør ske nedefra – af dygtige og engagerede lærere sammen med forældrene.

Lad os styrke den lokale folkeskole – giv magten tilbage til matriklerne!

Alexander Osmund
Byrådskandidat for Enhedslisten
Ringstedgade 70 B, Næstved