Max 24 elever pr. klasse

Det var et af Enhedslistens ønsker til budgetforliget for 2021 og 2022.
Det ønskede Venstre ikke, men det gør de nu!?!
Det lover godt for de næste budgetforhandlinger.
Der kan vi få vores ønske igennem. Ikke midt i et budgetår, pga. nogle enkelte forældres ønsker. Ønsker som, hvis de opfyldes, vil få alvorlige konsekvenser for skolesystemet og for andre familier.
Venstre og Ny Borgerlige fører muligvis stadig valgkamp. I hvert fald er kampen for lave klassekvotienter nu pludselig så vigtig for dem, at de udskyder beslutningen om fordelingen af de kommende 0. klasser for anden gang. I mellemtiden kan der så skabes en masse debat og en fortælling om, at de røde partier ikke ønsker det bedste for kommunens børn.
Intet kunne være mere forkert. Enhedslisten går ind for frit skolevalg, men det er vigtigt, at der ikke dannes en skævvridning af vores kommuneskoler. En skævvridning som gør enkelte skoler til eliteskoler, mens andre skoler står tilbage med de udsatte børn, eller ender med at lukke pga. for få elever.
Et andet spørgsmål er, om det egentlig er så godt for børnene at starte på en skole der ligger langt fra deres bopæl.
Vil børnene ikke hellere blive i nærområdet hvor de har skolekammerater i nærheden og kortere transport til skole?
Kigger børnene mon på statistikker og test resultater?
Eller er det forældrenes ambitioner der får frit løb?
I Enhedslisten mener vi at hele skolestrukturen skal ses igennem og rettes til, socialt, økonomisk og geografisk.
Det skal gøres grundigt, på en måde hvor alle skal tilgodeses, både små og store skoler, i by og på land.
Der skal sikres diversitet i befolkningssammensætningen i de enkelte områder, ved hjælp at lokalplaner. Dette er medvirkende til at undgå øget social ulighed på tværs af kommunen.
Det skal ikke være enkelte små grupper der sætter dagsordenen og saboterer planlægningen.
Vi står sammen med vores koalitionspartnere for så vidt muligt at overholde styrelsesvedtægten og for at bevare den skolestruktur der er, indtil vi kan få lavet en hel og gennemtænkt plan. Til glæde og gavn for alle Næstveds skoleelever.
Når vi starter budgetforhandlinger for 2023, vil vi igen fremsætte vores ønske om max. 24 elever pr. klasse. Vi håber at Venstre og Ny Borgerlige fortsat brænder for sagen til den tid.

Læs også