Næstved Kommune er nr. 1!


… til at bruge pesticider.

Miljøministeriet har netop udsendt et notat med opgørelsen over kommunernes forbrug af pesticider. Næstved Kommune topper listen med et forbrug på 102 kg af ’ikke let-nedbrydelige pesticider’. Det er faktisk så slemt, at Næstved Kommune alene står for ca. 1/8 af det samlede forbrug i alle 98 kommuner.

Forbruget af pesticider er et kæmpeproblem for vores grundvand. Hundredevis af drikkevandsboringer i Danmark er blevet lukket efter fund af pesticider. Ud over de mulige sundhedsrisici ved pesticider i vores drikkevand, er det også utrygt, hvis vi ikke kan stole på kvaliteten af vores grundvand. Samtidig er der store udgifter forbundet med at etablere nye vandboringer, hver gang en boring må lukkes. Udgifter som ender hos forbrugerne.

Enhedslisten mener, at vi i Næstved Kommune bør drive alle vores arealer uden brug af pesticider. Til gavn for miljøet, vores sundhed og vores fremtidige drikkevand. Adskillige andre kommuner formår at drive deres arealer helt uden pesticider, så det kan vi selvfølgelig også. I stedet for at være nr. 1 til at forurene mener vi, at det er på tide, at Næstved Kommune bliver nr. 1, når det kommer til beskyttelsen af vores naturressourcer!

Tommy Lindegaard, byrådskandidat for Enhedslisten
Simon Mundus, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten

Læserbrev sendt til Sjællandske d. 11/5 2021