Ny svømmehal: En løbsk økonomi truer

I denne tid går politikerne i Næstved kommune med højt hævede arme, fordi de har truffet beslutning om byggeri af en svømmehal til 162 millioner kroner.

Desværre må vi fra Enhedslisten i Næstved dryppe lidt malurt i bægeret.

Mere centralisering

Vi synes helt overordnet, at det er en forringelse for Næstveds borgere, at tre svømmehaller skal lukkes for at kunne bygge en samlet svømmefacilitet.

Samlet set vil der naturligt blive færre svømmemuligheder, når tre haller reduceres til én, samtidig med, at centraliseringen af tilbud strider imod, hvad Enhedslisten ønsker for Næstved kommune.

For mange brugere af de lokale svømmehaller vil en cykeltur ned til den lokale svømmehal ikke længere være en mulighed.

Hvem bliver taberne?

Foreningerne i Næstved er allerede med de nuværende tre haller stærkt presset på tider og hold, og det er ikke ualmindeligt med venteliste til hold.

Det er umuligt at forestille sig, at en reduktion i halantallet sammen med det, der kaldes udvidet offentlig åbningstid, vil være gavnligt for svømmeklubberne.

Underbudgetteret anlæg

Men også økonomien i projektet udløser betænkeligheder. Vi har i nærliggende kommuner set alt for mange eksempler på, at både økonomi og tidsplan er skredet i svømmehalsbyggerier, og borgmesterens ord om, at byggeriet vil blive fulgt tæt og blive overladt til erfarne entreprenører, virker som en tom og hul garanti. Der er næppe nogen, der har fantasi til at forestille sig, at de omgivende kommuner ikke har haft de samme intentioner.

Det er på forespørgsel oplyst, at der er afsat 6-8 millioner til nedrivning af de ”gamle” svømmehaller, men efter forvaltningens skøn skal der afsættes mellem 3 og 7 millioner pr. svømmehal til nedrivning, det vil sige 9-21 millioner, og COWI har i 2016 vurderet, at nedrivningen af hallerne vil beløbe sig til cirka 13,2 millioner.

Så allerede i anlægsfasen er der et forudsigeligt underskud på mellem 5 og 15 millioner.

Underskud hvert år

Når svømmehallen så er bygget færdig, kan vi se, at der i driften er risiko for et voldsomt underskud, som vil findes i alle de år, hallen er i drift.

Forvaltningen forudsætter, at svømmehallen vil have 125.000 betalende gæster hvert år. En så høj besøgsfrekvens virker som et rent fantasital. Hvis vi forudsætter, at svømmehallen har fem ugentlige åbningsdage (to lukket på grund af klubber), skal der hver åbningsdag være et billetsalg på 480 betalende gæster.

Eksempelvis Gladsaxe svømmehal, som indeholder sammenlignelige faciliteter og opland, sælger pr. åbningsdag omkring 100-120 billetter.

Ved en billetpris på 45 kroner vil dette medføre et driftsunderskud på 4,2 millioner pr år – i hele hallens levetid.

Ulovligheder

Siden 2017 har der været krav om vandrensning i svømmehallerne, som ikke er blevet udført i Næstved. Helt bogstaveligt har svømmehallerne fungeret ulovligt siden 2017, og vi kan se, at man har påtænkt sig at fortsætte denne praksis, indtil den nye svømmehal kan tages i brug.

At Næstved kommune på denne måde hæver sig over gældende love og regler, kan vi i Enhedslisten ikke gå ind for. Argumentet om, at det ikke kan svare sig, når en ny svømmehal er undervejs, er på niveau med en bilejer, der ikke skifter de nedslidte dæk, fordi bilen alligevel skal skiftes om et par år.

Alternativet

Ud fra COWIs beregninger vil der i den mest pessimistiske beregning være 40 millioner tilbage i budgetrammen, når en renovering af de eksisterende tre svømmehaller er gennemført.

Så inden for den samme budgetramme vil vi kunne få tre lokale, renoverede og moderniserede svømmehaller til samme pris, som vi nu skal betale for én. På den måde vil vi undgå en centralisering af fritidstilbuddene i Næstved kommune, og både svømmeklubber og borgere vil have flere muligheder for vandaktivitet.

Det er rigtigt, som det er fremført, at prisen er, at den enkelte hal vil være lukket i 6-12 måneder, mens renovering og ombygning foregår, men vi synes rigeligt, at dette er prisen værd for at få et markant bedre tilbud til byens borgere.

Arena 2.0

Projektets økonomi er altså meget usikker både på anlæg og drift, og med en centralisering af faciliteterne vil serviceniveauet for byens borgere blive forringet. Derfor vil vi i Enhedslisten opfordre byrådet til at tænke sig om en gang til.

Næstved kommune vil ikke have godt af at opføre et Arena 2.0 projekt, som på både kort og langt sigt vil koste kommunens borgere et underskud, som skal finansieres af borgerne selv, og som samtidig er et projekt, der giver færre muligheder til borgere og klubber.

Vi håber naturligvis det bedste for projektet, men frygter, at vi om føje år må sige: ” Hvad sagde vi”.