Omsider søskenderabat i SFO II

Læserbrev sendt til Sjællandske 2/2 2021

Enhedslisten i Næstved er glade for, at Børne- og Skoleudvalget har besluttet at indføre søskenderabat i SFO II i lighed med den søskenderabat, der gælder for Næstved kommunes øvrige dagtilbud for børn.

At mere end 150 forældre betaler enten 1891 kr. pr. måned for fuldtidsplads eller 1147 kr. pr måned for deltid, beviser, at der er et reelt behov for et pædagogisk tilbud til børn også efter 3. klasse.

I Enhedslisten har vi i lang tid argumenteret for, at søskenderabatten skulle indføres, og vi mener stadig, at det er lovpligtigt for kommunen enten at give søskende tilskud i SFO II eller tilbyde klubtilbud til de 10 – 14 årige med en forældrebetaling på 20 % af de faktiske udgifter frem for de ca. 80 %, som forældrene betaler i SFO II.

Enhedslisten rejste første gang problematikken om den manglende søskenderabat i 2016, og vi er overmåde tilfredse med, at det nu endelig ser ud til at kunne vedtages i Byrådet.

Vi er som skrevet glade for, at Børne- og Skoleudvalget i Næstved har valgt at lytte til vores argumenter, og vil fra Enhedslisten sende et tillykke til de mere end 150 familier, som nu får en meget mere rimelig betaling for deres barns brug af SFO II.

Susanne Tariq, medlem af byrådet for Enhedslisten og
Tommy Lindegaard