Ordentlighed omkring svømmehals problematik.

Enhedslisten ønsker klarhed.

Mange politikere og partier i Næstved byråd ønsker, at der skal bygges en ny svømmehal i Næstved, og at de tre eksisterende svømmehaller nedlægges.
Byrådet har fået fremlagt prisoverslag udarbejdet af COWI på 120 millioner for at renovere de nuværende haller.
EL er dybt bekymret for, at der kommer til at ske en reduktion af svømmetid per borger.  Hvis de tre haller bliver til én, vil det gøre borgernes og foreningernes mulighed for at dyrke svømning på samme niveau som nu besværligt. EL synes overordnet ikke, at centralisering af hverken skoler, forvaltning eller fritidsaktiviteter for en kommune som Næstved, der består af halvt by og halvt land, er en farbar vej at gå.
Er COWI’s overslag reelt? EL har bedt om aktindsigt i de analyser og beregninger, der ligger til grund for beløbet, og desværre er vores værste anelser blevet bekræftet – de 120 millioner er rent gætværk. I 2016 og 2018 blev COWI bedt om at lave analyser om nedrivning eller renovering af de eksisterende svømmehaller. Ved disse analyser er der IKKE undersøgt hallernes tilstand, og der er IKKE kommet med forslag til, hvad en udbedring skal omfatte. Grundlæggende undersøgelser af, hvad der reelt skal til, for at svømmehallerne i Næstved bliver tidssvarende, mangler.
EL mener ikke, at borgernes penge kan forvaltes på baggrund af gætterier, og derfor ønsker vi en ordentlig og lødig analyse af, hvad en renovering af svømmehallerne vil koste og ønsker på den baggrund en debat om, hvorvidt en reducering og centralisering af svømmetilbud er ønskelig, eller om pengene er bedre brugt på istandsættelse.

Tommy Lindegaard
Enhedslisten Næstved
Snoghøjen 10