ENHEDSLISTEN SIGER NEJ TIL DETAILHANDELSPLANEN

Vi har fremsendt forslag til at kassere Detailhandelsplan 2018 – Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017. Den udsendte analyse af detailhandelens udvikling angiver at omsætningen i Næstved bymidte er faldet med ca. 3 %, og at omsætningen i Næstved Nord er faldet med ca. 8 %. Årsagen angives at være øget konkurrence fra detailhandelen uden for Næstved Kommune og den øgede nethandel. Enhedslisten mener at dette er et udtryk for en generel udvikling i detailhandelen

Kan Arenaen overleve uden kommunen?

Noget tyder på, at den ikke kan. Flertallet i Økonomiudvalget har i dag valgt at forlænge Arenaens afdragsfrihed med yderligere 5 år. Det betyder, at kommunen går glip af en indtægt på minimum 1 mio om året. Det lyder nok ikke af meget, men er det rettidig omhu, når der er underskud på flere af kernevelfærdens områder? I Enhedslisten ser vi med stor bekymring på, at Arenaen tydeligvis ikke kan løbe rundt uden økonomisk støtte

Redningsplan for Næstved Arena er som at tisse i bukserne…

Enhedslisten har med interesse fulgt med i Arena Næstveds regnskaber og budgetter – især når det kommer til Næstved kommunes tilskud. I denne uge skal Økonomiudvalget tage stilling til om der skal ske en ændring af finansieringen af Arena Næstved. Enhedslisten finder fremstillingen meget mangelfuld hvad angår de juridiske og økonomiske konsekvenser af en godkendelse af de 5 indstillede punkter. Enhedslisten finder det på baggrund af det foreliggende materiale ikke sandsynliggjort, at Arena Næstved umiddelbart

Enhedslisten støtter stadig lærerne – Hvem gør ellers?

Fagbevægelsen samlede medlemmerne den 1. maj. Ridehallen i Næstved var fyldt – og vi havde en god dag. Dagen blev selvfølgelig præget af det offentlige arbejdsmarkeds OK-situation. De generelt fine resultater som er opnået skyldes den flotte aktivitet igennem mange måneder i fagbevægelsen og blandt medlemmerne. Regeringen måtte gi’ sig på lønnen o.m.a. for at undgå en arbejdskonflikt, og der kom en række gode aftaler forud for urafstemningen. Til gengæld stod de fast på deres

Detailhandelsplan med fortsat koncentration!

Så kom planforslaget i høring. Nogle af Næstved byråds politikere gav den nogle begejstrede ord med om fortsat vækst og konkurrence – Næstved bliver det store indkøbscenter syd for København. Men er der nu grund til den store begejstring? Et konsulentfirma havde rådspurgt detailhandelen om ønskerne for fremtiden og der var analyseret på omsætningen. Det er bl.a. anført i beslutningsgrundlaget, at der i Næstved Nord er sket et fald i omsætningen på 8 %. Begrundelsen

Næstved kommunen Lock-outer – eller HVEM GØR ?

Ved nærmere eftertanke undrer det mig, hvordan en lockout – der ikke er besluttet i en eneste kommunalbestyrelse i Danmark, men alene sker som følge af en beslutninger hos bl.a. medlemmer af Venstre og Socialdemokratiet i bestyrelse i KL – udenom den enkelte kommunalbestyrelse, sendes til de enkelte kommunalt ansatte. Hvordan kan KL tiltage sig instruktionsbeføjelse over den administrative ledelse i de enkelte kommuner udenom den egentlige arbejdsgiver, kommunalbestyrelsen, jf Kommunestyrelsesloven? Jeg har derfor spurgt

Konflikten truer

Fagforeningerne ønsker bedre forhold og bedre løn for de offentligt ansatte. Kommunerne har blandt andet svært ved at tiltrække social- og sundhedsassistenter. Dette kunne bedre løn og arbejdsmiljø løse. KL, regioner og stat ønsker ikke at imødekomme de offentligt ansættes ønsker. Derfor er der nu varslet strejke og lockout. Hvis konflikten rammer Næstved Kommune, så vi der i en periode ikke blive udbetalt løn til de strejkende eller lockoutramte. Næstved kommune står dermed med penge

Skat og velfærd

Det nye flertal i Byrådet, der står bag kommunens økonomiske politik, ønsker ikke yderligere forringelser i velfærden.  Derfor tog Økonomiudvalget i Næstved det første skridt til en mulig skatteforhøjelse. Det skete mandag d. 12, under punktet Budgetstrategi. Beslutningen er gemt lidt væk i teksten – men den er god nok. Hvis kommunens økonomi af forskellige årsager forringes, eller indtægterne går ned – så skal der tilstræbes den billigst mulige skatteforhøjelse. Den største fare for, at

Tilmeld dig ny interessegruppe

Enhedslisten har oprettet en interessegruppe som skal kigge på og forholde sig til forholdene på den forebyggende børn og unge omsorg i Næstved kommune. Gruppen består pt af 3 medlemmer af Enhedslisten. Gruppen er åben for alle medlemmer af Enhedslisten, og vi håber, at flere har lyst til at tilmelde sig. Vi holder det første møde i gruppen den 12 Marts 2018, kl 13.00 på Snoghøjen 10 i Næstved. For mere information, kontakt en eller

Hvem fyrer hvem?

Søren Revsbæk fremfører en god pointe i sit læserbrev. Er der mon noget galt på Kobberbakkeskolen? Og ja det vil jeg mene der er. Flere politikere og forvaltningen har udtalt, at der er givet besked videre om, at alle offentligt ansatte må udtale sig kritisk om deres arbejdsplads. Men er problemet så væk? Jeg har modtaget henvendelser fra blandt andet ansatte på Kobberbakkeskolen, som giver udtryk for at de ikke tør være kritiske; at de