Regnskab og budget 2018.

Økonomiudvalgsmøde 18 april. Regnskab og budget 2018. Man kan mærke at budgetforhandlingerne for 2018 nærmer sig. Regnskabet for 2016 var på økonomiudvalgsmødet. Det blev indstillet til godkendelse på byrådsmødet på tirsdag. Nu kan man jo ikke fornægte virkeligheden – så det er svært at stemme imod et regnskab der jo blot er en opregning af de penge der er brugt i 2016, og også en redegørelse for de penge der er bevillinger men ikke blevet

Ingen skattekroner til private virksomheder

Læserbrev af Tommy Lindegaard, sendt til Sjællandske 7/4 -17 Det er med stor glæde og tilfredshed at jeg ser, at Lars Hoppe Søe fra det radikale venstre siger fra overfor byrådets økonomiske støtte til Næstved boldklub. At socialdemokrater, venstre og konservative i en tid, hvor Næstved kommune gennemfører den ene budgetreduktion efter den anden inden for den borgernære velfærd, vælger at bruge 6.8 millioner på stadionforbedringer, hvoraf vel at mærke kun de 3 mill. til

Bedre busbetjening i Næstved Kommune, nej – men

På byrådsmødet i Næstved på tirsdag d. 28. marts skal vi debattere og forhåbentlig vedtage en ekstrabevilling til Tekniks udvalg på mellem 4 og 6 mill. Kr. Bevilling skal bruges til bestilling af kollektiv transport for 2018. Denne bestilling – viderefører den elendige kollektive trafikdækning der er i kommunen i dag – med enkelte forbedringer særligt i den østlige del af kommunerne. Hidtil har Enhedslisten stem imod trafikbestillingen med den begrundelse, at der ikke tilføres

Byrådets svar ang. hjemløse

Læserbrev af Freja Larsen sendt til Sjællandske 28/3-17 Byrådets svar. I dag har borgmester Carsten svaret på de spørgsmål, som Enhedslisten har stillet til byrådet. Det er godt at se, at der nu vil blive lavet handleplaner på hjemløse Næstved borgere. Desværre mener, borgmesteren ikke, at der er behov for yderligere økonomiske midler (flere ansatte) hos de ellers overbelastede visitatorer for at løfte denne opgave. En anden god nyhed er, at der vil blive bygget

Undgå de store klassekvotienter

Det var en dejlig melding, da flertalspartierne bag budgetforliget nulstillede besparelsen på de 15 mio kr. på skoleområdet inklusive besparelsen på det faldende elevtal. Men de positive hensigter drukner nu i en urimelig beregning af de midler, der skal tilbageføres til skolerne og især til de skoler, hvor man har planlagt klassesammenlægninger. Der har især været kritik fra forældre på Kildemarksafdelingen – en rimelig kritik, da de gode politiske hensigter ikke modsvares af gode administrative

Styrk medindflydelse og demokrati

Vi glemmer ikke december 2015 Enhedslisten var ved sidste valg i valgforbund med Socialdemokraterne og SF, men da vi efter valget havde peget på Carsten Rasmussen som borgmester, kastede Socialdemokraterne sig i armene på Venstre og Konservative og har sammen med dem, og faktisk også med SF – i et par budgetforlig, kørt en hård sparepolitik og styrket en markant topstyring på næsten alle områder. Det er lidt morsomt, hvordan både Sjællandske og nu socialdemokraterne kritiserer

Skal hjemløse ikke hjælpes?

Pressemeddelelse v/Freja Lynæs Larsen og Susanne S. Tariq  sendt d. 17/2-17 Enhedslisten har gennem kontakt med hjemløse oplevet, at de ikke får den hjælp, som de har behov for. Næstved kommune har givet tilsagn til Socialstyrelsen om at være en del af hjemløsestrategien. Dette går blandt andet ud på at forkorte de hjemløses periode uden hjem, og at unge hjemløse ikke skal opholde sig på forsorgshjem. Det opleves desværre, at der ikke altid er hjælp at

Vandkulturhuset på byrådsmødet som åbent punkt!

Lars Hoppe fra de radikale har stillet spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt, at hele punktet om Vandkulturhuset bør være et lukket punkt på byrådsmødet d. 10. Jan. 2017. Det kan jeg følge ham i – når man lukker punkterne helt som gjort her – udelukker man også offentligheden fra at få mulighed for at følge med i en yderst relevant del af debatten om Vandkulturhuset – nemlig om man ikke bør skrinlægge planerne om