Regionen må til forhandlingsbordet.

Af Thor Temte og Freja Lynæs Larsen, kandidater til byrådet

Læserbrev sendt d. 15/6-17 til Sjællandske samt til FOA Næstved og regionsformand Jens Steensbæk.
Enhedslisten i Næstved har på sit medlemsmøde i går den 14.6.2017 diskuteret den igangværende konflikt mellem koncernledelsen og portørerne i Region Sjælland

Konflikten bunder i, at ledelsen forsøger at presse en uddannelse som serviceassistent ned over hovedet på portørerne. En uddannelse som medarbejderne står uforstående overfor, når der samtidig i andre regioner er ved at blive lavet en erhvervsuddannelse der netop retter sig mod portører. For at føje spot til skade, vil der oven i købet være tale om en lønnedgang for portørerne, mens de gennemfører uddannelsesforløbet.

I stedet for, at lave en reel forhandling med portørerne og deres faglige organisation FOA, har ledelsen valgt at udvælge 102 medarbejdere, og give dem et ultimatum om enten at gennemføre uddannelsen eller bliver afskediget.

Enhedslisten i Næstved mener ikke at den form for ledelsesmetoder er en arbejdsgiver værdig, og da heller ikke når vi som her taler om en offentlig arbejdsgiver. At en koncerndirektør i Region Sjælland bruger et udtryk som ”ulovlig strejke”, er bestemt ikke medvirkende til at nedtrappe konflikten, og faktisk er vi overraskede over, at ledelsen i Region Sjælland, har så lidt indsigt i arbejdsmarkedsforhold og personalejura, at de ikke er klar over, at der ikke findes ulovlige strejker. Det korrekte ord er ovenskomststridige.

Enhedslisten i Næstved skal derfor opfordre til, at der hurtigt bliver taget de nødvendige skridt til forhandlinger, således at et godt samarbejde kan etableres til gavn både for patienter og medarbejdere.

Enhedslisten i Næstved

               Medlem af byrådet                                Spidskandidat til byrådsvalget
Thor Temte                                                 Freja Lynæs Larsen
Skelbyvej 137                                            Kildemarksvej 79E 1 tv
4171 Glumsø                                                   4700 Næstved