Regnskab 2018

ENHEDSLISTEN Næstved
Regnskab for 2018

INDTÆGTER
Medlemskontingenter         14.800,00 kr.
Partistøtte fra Næstved Kommune (stemmepenge)         15.631,00 kr.
Partiskat fra medlemmer         74.793,00 kr.
Renter                   8,59 kr.
Indtægter i alt      105.232,59 kr.
UDGIFTER
Møder og aktiviteter         14.103,78 kr.
Administration og bankgebyr           2.457,00 kr.
Lokaleudgifter           2.500,00 kr.
Annoncer                 62,97 kr.
Enhedslistens årsmøde           2.400,00 kr.
Uddannelse           6.350,00 kr.
Diverse               852,20 kr.
Udgifter i alt         28.725,95 kr.
ÅRETS OVERSKUD         76.506,64 kr.

Overskuddet er oparbejdet med henblik på aktiviteter, annoncer og materialer i forbindelse med kommende valg.

Der er modtaget støtte over 5000 kr. fra følgende:

Thor Themte: 40.000 kr. (partiskat fra byrådsmedlem)
Freja Lynæs Larsen: 33.000 kr. (partiskat fra byrådsmedlem)