Regnskab 2019

ENHEDSLISTEN Næstved
Regnskab for 2019

INDTÆGTER
Medlemskontingenter         15.200,00
Partistøtte fra Næstved Kommune (stemmepenge)         15.631,00
Ekstra bidrag fra medlemmer 1.152,00
Partiskat fra medlemmer         129.000,00
Renter                   -932,71
Indtægter i alt      160.050,29
UDGIFTER
Møder og aktiviteter         9.718,96
Administration og bankgebyr           3.783,00
Lokaleudgifter           2.150,00
Annoncer                 4.671,72
Enhedslistens årsmøde           2.400,00
Uddannelse           8.350,00
Folketingsvalg 2019 5.892,90
Diverse              470,00
Udgifter i alt         37.436,58
ÅRETS OVERSKUD         122.613,71

Overskuddet er oparbejdet med henblik på aktiviteter, annoncer og materialer i forbindelse med kommende valg.

Der er modtaget støtte over 5000 kr. fra følgende:

Thor Themte: 96.000 kr. (partiskat fra byrådsmedlem)
Freja Lynæs Larsen: 33.000 kr. (partiskat fra byrådsmedlem)