Regnskab 2020

ENHEDSLISTEN Næstved
Regnskab for 2020

INDTÆGTER
Medlemskontingenter         16.000,00
Partistøtte fra Næstved Kommune (stemmepenge)         16.170,00
Ekstra bidrag fra medlemmer 192,00
Partiskat fra medlemmer         85.297,74
Renter -1.742,19
Indtægter i alt      115.917,55
UDGIFTER
Møder og aktiviteter         3.903,15
Administration og bankgebyr         4.651,10
Uddannelse           7.000,00
Udgifter i alt         15.554,25
ÅRETS OVERSKUD        100.363,30

Overskuddet er oparbejdet med henblik på aktiviteter, annoncer og materialer i forbindelse med kommende valg.

Der er modtaget støtte over 5.000 kr. fra følgende:

Thor Themte: 55.750 kr. (partiskat fra byrådsmedlem)
Freja Lynæs Larsen: 12.496,74 kr. (partiskat fra byrådsmedlem)
Susanne Tariq: 17.051 kr. (partiskat fra byrådsmedlem)