Regnskab og budget 2018.

Økonomiudvalgsmøde 18 april.

Regnskab og budget 2018.
Man kan mærke at budgetforhandlingerne for 2018 nærmer sig.
Regnskabet for 2016 var på økonomiudvalgsmødet. Det blev indstillet til godkendelse på byrådsmødet på tirsdag.
Nu kan man jo ikke fornægte virkeligheden – så det er svært at stemme imod et regnskab der jo blot er en opregning af de penge der er brugt i 2016, og også en redegørelse for de penge der er bevillinger men ikke blevet brugt. Jeg har skrevet om det før – det forekommer mig meget underligt at der er bevilling penge til de ældre og iøvrigt til skolerne – men kommunen har ikke været i stand til at bruge alle de midler der er bevillinger, på trods af at der er et behov.
Andre partier glæder sig over at der er et “overskud” som de kalder det – retteligen er det jo et udtryk for et underforbrug. Et underforbrug som jeg finder kritisabelt.

De mange forbrugte midler 170 mill. Kr. Har forbedret kommunens likviditet betydeligt – og jeg forventer derfor nogle mere positive budgetforhandlinger for 2018. Ja vi kunne komme i den situation at Enhedslisten stemmer for budgettet – hvis altså lige et par krav indfris.

Enhedslisten vil som sædvanlig forlange at de evige 1% hverdagseffektiviseringer tages af bordet. De er reelt udtryk for 1% grønthøster besparelser på alle områder.
Ud over det ser jeg det som nødvendighed at få en omfordeling imellem udvalgene – så de udvalg der til stadighed har underskud får tildelt flere midler på bekostning af udvalg der ikke kan forbruge deres bevillinger. Helst så jeg dog en øgning af midler til de udvalg der mangler – for der er stadig behov for mere hjælp til de ældre – og skolerne har et stort udækket behov – hvis der skal rettes det forhold at Næstveds Skoler. De halter bagefter landsgennemsnittet ift. Undervisningens kvalitet og lærernes arbejdsforhold.

Ud over det ser jeg gerne at Ressourcecity-projektet videreføres med en bevilling der kan skabe ro ift. Projekt i en åremålsperiode.

Budgettetforslaget skal til yderligere to behandlinger – så der bliver rigelig tid til at gå i dybden med tallene.

Så er der havnen.
Avisen har været fyldt de indlæg om havnen de senest udgør. Efter at bestyrelsen har meldt ud at de vil have kaolinhuset revet ned. Debatten om parkeringafgifter i Karrebæk er heller ikke gået ubemærket hen – og man må vel sige at havnen og havene bestyrelsen i den indeværende valgperiode har været voldsomt i vælten – og ikke har haft en heldig hånd.

Det fremgå af årsrapporten at havnen har et overskud på 1,6 mill kr. En positiv udvikling. Godt fordi havnens og dens muligheder fremover ser gode ud. Det forhold at Reilling – glasgenbrugvirksomheden – har etableret sig betyder at vi må forvente yderligere skibstrafik når produktionen kommer igang for alvor. Der skal sejles flasker og andet glas til genbrug ind fra Skandinavien og hvis ikke Ardac kan aftage alle skårene – skal der sejles skår ud til andre glasværker i Europa.
Så håber jeg at projekterne omkring Ressource City kan give yderligere aktivitet – og der kan etableres et godt samarbejde mellem havne og Maglemølle Erhvervspark. Derfor er ingen grund til at nedlægge havnedriften – tværtimod – den kan vise sig at blive vigtig for de virksomheder som har placeret sig ved og i havnen.

Kommuneplan.
Der er enighed om at sende oplægget til Kommuneplan i høring – vi mangler bare at få mulighed for at se den samlede plan – det håber vi kan landesorg gøre inden den sendes i høring d. 15. Maj. 2017. Planen er pt. Kun tilgængelig digitalt.

Thor Temte