Så skal vi videre………

Pressemeddelelse

De fire konstitueringspartnere, S, Ø, RV og SF har udarbejdet et samlet politikpapir der sætter
kursen for de næste fire år.

Efter at parterne i aftes alle nikkede ja tilkonstitueringsaftalen, kan man nu gå i gang med et
fireårigt samarbejde, der peger fremad på en hel række områder.

Ikke mindst rettes fokus på børn og unge. Børn er Næstveds fremtid. Og her er det ikke alene en
justering af skolestruktur der er i spil. Det enkelte barn skal lykkes. Og det betyder blandt andet, at
ambitionsniveauet på tværs af de enkelte forvaltningsområder skal have et ordentligt løft.

Det vil nemlig også være et krav for at opfylde én af de andre målsætninger: Færre unge skal tabes
på gulvet. Næstved har som en række andre kommuner store problemer med unge, der forlader
skolen uden at komme i gang med hverken arbejde eller uddannelse. Så ud over at tage bedre
hånd om de børn, der er på vej til at blive hægtet af og tabt i skolesystemet, så skal der også
trækkes flere uddannelser til kommunen.

Sundhed i nærheden. Kan måske lyde lidt vanskeligt for en kommune, der i forbindelse med
kommunalreformen mistede sit akutsygehus. Men ikke mindst derfor er det uhyre vigtigt at
gentænke et sundhedsvæsen, som er tæt på borgerne. Blandt andet ved at etablere og udvikle et
eller flere sundhedscentre.

Klima er et af de helt store områder. Og i den kommende periode løftes ambitionsniveauet. Det
sker blandt andet med fokus på bæredygtighed i byggeriet, dialog med landbruget om
omlægninger, grønt indkøb, med grøn mad i kommunens egne institutioner og med en omstilling
til vedvarende energi.I 2022 skal al brug af pesticider og sprøjtegifte på kommunernes egne
arealer ligeledes udfases.

Erhvervslivets rammevilkår, kultur og foreningsliv, kernevelfærd og en bedre dialog med borgerne
i fremtiden er alle områder, der arbejdes på.

Og så selvfølgelig havnen. Det blev i sidste periode besluttet, at flytte havnen ud af byen. Derfor
skal et nyetableret 17,4 udvalg arbejde med, hvordan de nuværende havnearealer kan udvikles til
en ny attraktiv bydel.

Venlige hilsner
Carsten Rasmussen, Jette Leth Buhl, Susanne Tariq og Lars hoppe Søe .