Sådan arbejder vi

Hvem er vi.
Enhedslisten Næstved er en aktiv lokalafdeling med medlemmer i hele Næstved Kommune. Vi arbejder på mange forskellige måder og med mange forskellige emner. Vi arbejder parlamentarisk, udenomsparlamentarisk, lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Vi kæmper for socialisme, men også for den mindste forbedring. Vi står for fællesskab, mere demokrati, økonomisk lighed, kulturel mangfoldighed, et renere miljø, et rigt kulturliv og international solidaritet. Hvis du også brænder for en mere retfærdig verden og en bedre Næstved Kommune, er Enhedslisten noget for dig. Der er mange muligheder for aktiviteter og indflydelse på den politiske udvikling i Enhedslisten og i samfundet.

Medlemsmøder.
Kernen i vores lokale arbejde er medlemsmøderne. Vi holder medlemsmøder ca. en gang om måneden. Medlemsmøder er naturligvis åbne for alle afdelingens medlemmer, men alle medlemmer er også velkommen til at invitere interesserede og potentielle medlemmer med til møder, så man kan få et lille indblik i, hvad der forgår i en Enhedsliste-afdeling, dog uden stemmeret. På medlemsmøderne sætter vi hver gang et emne på dagsorden, som vi vender og drejer politisk ofte efter et indlæg fra en der ved noget om emnet. Nogle gange er det en indleder udefra, og andre gange finder vi selv en oplægsholder i afdelingen. Vi forholder os både til lokale, regionale, nationale og internationale emner alt efter, hvad der er aktuelt, hvad der diskuteres i landsorganisationen, og hvad der er interesse for lokalt i afdelingen. Medlemsmøder er samtidig højeste lokale myndighed mellem de årlige generalforsamlinger, dvs. det er her vi beslutter afdelingens aktiviteter, afdelingens politiske udmeldinger, vælger delegerede til listens nationale årsmøder, vælger folketingskandidater m.v. På medlemsmøder kan du også altid komme med spørgsmål og forslag.

Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 4-5 medlemmer, som vælges på vores årlige generalforsamling. Bestyrelsen holder bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden. Alle bestyrelsesmøder er dog åbne for alle afdelingens medlemmer – dog uden stemmeret. Bestyrelsen planlægger medlemsmøderne, der fungerer som bindeleddet mellem de forskellige arbejdsgrupper og medlemmer, holder kontakt med landskontoret, tager forskellige praktiske og politiske initiativer, tager kontakt til nye medlemmer, arrangerer medlemsmøder og meget andet. Det er i det hele taget bestyrelsen, der står for de mere praktiske ting, så det hele fungerer og er koordineret.

Undergrupper og ad hoc grupper.
Medlemsmødet kan nedsætte undergrupper og/eller egentlige ad hoc grupper, som påtager sig at løse en bestemt opgave eller at følge med i et bestemt politikområde. Undergrupper og ad hoc grupper nedsættes og opløses løbende, efter hvilke opgaver lokalafdelingen giver sig i kast med. I øjeblikket har vi nedsat en kommunalpolitisk gruppe, som skal forberede kommunalvalget i 2013 samt synliggøre afdelingen lokalt gennem debatindlæg, kommunalpolitiske forslag og kommunale aktiviteter. I forbindelse hermed er etableret undergrupper som beskæftiger sig med specielle kommunalpolitiske emner, pt. en miljø- og klimagruppe, en skolegruppe og en gruppe omkring politik for landdistrikterne. Alle medlemmer kan naturligvis deltage i undergrupper og ad hoc grupper efter interesse. Endvidere kan man selv tage initiativ til at nedsætte en undergruppe, hvis der er et eller andet emne, man særlig brænder for.

Aktioner og aktiviteter.
Vi laver ikke verden om bare ved at holde en masse møder med os selv. Derfor prøver vi hele tiden at være i offensiven og komme ud med vore budskaber. Det kan være budskaber om lokale og kommunale forhold, det kan være om vores arbejde i folketinget, det kan være om internationale forhold og brændpunkter.
Vi arrangerer aktioner, happenings, uddeler materialer, sætter plakater op, skriver læserbreve og hvad vi nu har lyst til. Nogle gange laver vi ting som er aktuelt i forhold til hvad Enhedslistens landsorganisation arbejder med. Andre gange tager vi selv nogle initiativer. Eller vi laver noget i fællesskab med andre her i Næstved Kommune. Engagementet er uforpligtigende. Alle er meget velkommen til at være med til en enkelt aktion eller komme med fede ideer.

Det sociale i afdelingen.
Det er vigtigt for os, at afdelingen fungerer godt socialt, så vi har lyst til at fortsætte det politiske arbejde. Derfor forsøger vi også at arrangere aktiviteter under lidt mere hyggelige rammer, hvor vi kan lære hinanden at kende udover det politiske. Indimellem laver vi derfor nogle mere sociale arrangementer som f.eks. fællesspisning, udflugter, julegløgg, sommerfest eller andet.

www.naestved.enhedslisten.dk
Her på Enhedslisten i Næstveds lokale hjemmeside kan du finde annoncering af lokale medlems- og bestyrelsesmøder, kontakt til bestyrelsen, annoncering af aktioner og aktiviteter, læserbreve fra medlemmer m.v.

Som sagt har vi mange jern i ilden, så der er noget for enhver. Men vi vil altid gerne have flere hænder og friske kræfter. Det centrale er dog medlemsmøderne. Vi vil gerne lytte til dig og dine holdninger, ideer, kritik og meget andet. Der er vigtigt, at alle er med til at deltage i de politiske diskussioner og udviklingen af Enhedslisten. I Enhedslisten er der plads til alle. Så kom bare og vær med.