Sådan arbejder vi

Hvem er vi.
Enhedslisten Næstved er en aktiv lokalafdeling med medlemmer i hele Næstved Kommune. Vi arbejder på mange forskellige måder og med mange forskellige emner. Med udgangspunkt i vores lokale område arbejder vi for alt det som Enhedslisten står for. Det gør vi både parlamentarisk, udenomsparlamentarisk, lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Hvis du også brænder for en mere retfærdig verden og en bedre Næstved Kommune, er Enhedslisten noget for dig. Der er mange muligheder for aktiviteter og indflydelse på den politiske udvikling i Næstved Kommune, i Enhedslisten og i samfundet. Vi glæder os til at se dig!

Medlemsmøder.
Kernen i vores lokale arbejde er medlemsmøderne. Vi holder medlemsmøder ca. en gang om måneden. På medlemsmøderne bliver vi opdateret af vores kommunal- og regional politikere, og forholder os til forskellige emner. Alt fra det helt lokale til store internationale emner bliver diskuteret alt efter, hvad der er aktuelt i afdelingen og landsorganisationen. Medlemsmøder er naturligvis åbne for alle afdelingens medlemmer, men alle medlemmer er også velkommen til at invitere interesserede og potentielle medlemmer med til møder, så man kan få et lille indblik i, hvad der forgår i en Enhedsliste-afdeling, dog uden stemmeret. Møderne foregår i en uhøjtidelig tone over en kop kaffe/sodavand/øl, hvor der er plads til alle. Selv the-drikkere har vi plads til. Medlemsmøderne er den højeste lokale myndighed mellem de årlige generalforsamlinger, dvs. det er her vi beslutter afdelingens aktiviteter, afdelingens politiske udmeldinger, vælger delegerede til vores nationale årsmøder, vælger kandidater m.v. På medlemsmøder kan du også altid komme med spørgsmål og forslag.

Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 4-5 medlemmer, som vælges på vores årlige generalforsamling. Bestyrelsen holder bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden. Alle bestyrelsesmøder er åbne for alle afdelingens medlemmer – dog uden stemmeret. Bestyrelsen planlægger medlemsmøderne, der fungerer som bindeleddet mellem de forskellige arbejdsgrupper og medlemmer, holder kontakt med landskontoret, tager forskellige praktiske og politiske initiativer, tager kontakt til nye medlemmer, arrangerer medlemsmøder og meget andet. Det er i det hele taget bestyrelsen, der står for de mere praktiske ting, så det hele fungerer og er koordineret.

Undergrupper og ad hoc grupper.
Medlemsmødet kan nedsætte undergrupper og/eller egentlige ad hoc grupper, som påtager sig at løse en bestemt opgave eller at følge med i et bestemt politikområde. Undergrupper og ad hoc grupper nedsættes og opløses løbende, efter hvilke opgaver vi giver os i kast med. I øjeblikket har vi nedsat en kommunalpolitisk gruppe, som støtter vores siddende byrådsmedlemmer i byrådsarbejdet, udarbejder debatindlæg, kommunalpolitiske forslag og kommunale aktiviteter. Alle medlemmer kan naturligvis deltage i undergrupper og ad hoc grupper efter interesse. Endvidere kan man selv tage initiativ til at nedsætte en undergruppe, hvis der er et emne, man særlig brænder for.

Kommunalpolitisk udvalg
I øjeblikket har vi nedsat en kommunalpolitisk gruppe, som støtter vores siddende byrådsmedlemmer i byrådsarbejdet, udarbejder debatindlæg, kommunalpolitiske forslag og kommunale aktiviteter. Den kommunalpolitiske gruppe mødes ca. en gang månedligt, hvor meget af tiden bliver brugt på at diskutere de sager, som er oppe i byrådet og de forskellige udvalg. De siddende byrådsmedlemmer er fast bestanddel i den kommunalpolitiske gruppe og bruger i vid udstrækning gruppen som sparringspartner i forhold til aktuelle sager. Dette er gruppen for dig som gerne vil helt tæt på det politiske arbejde i Næstved byråd.

Aktioner og aktiviteter.
Vi laver ikke verden om bare ved at holde en masse møder med os selv. Derfor prøver vi hele tiden at være i offensiven og komme ud med vore budskaber. Det kan være budskaber om lokale og kommunale forhold, det kan være om vores arbejde i folketinget, og det kan være om internationale forhold og brændpunkter.
Vi arrangerer aktioner, happenings, uddeler materialer, sætter plakater op, skriver læserbreve, og hvad vi nu har lyst til. Nogle gange laver vi ting som er aktuelt i forhold til hvad Enhedslistens landsorganisation arbejder med. Andre gange tager vi selv initiativer. Eller vi laver noget i fællesskab med andre i lokalområdet. Engagementet er uforpligtigende. Alle er meget velkommen til at være med til en enkelt aktion eller komme med fede ideer.

Det sociale i afdelingen.
Det er vigtigt for os, at afdelingen fungerer godt socialt, så vi har lyst til at fortsætte det politiske arbejde. Derfor forsøger vi også at arrangere aktiviteter under lidt mere hyggelige rammer, hvor vi kan lære hinanden at kende udover det politiske. Indimellem laver vi derfor nogle mere sociale arrangementer som f.eks. fællesspisning, udflugter, julegløgg, sommerfest eller andet.

Her på Enhedslisten i Næstveds lokale hjemmeside kan du finde annoncering af lokale medlems- og bestyrelsesmøder, kontakt til bestyrelsen, annoncering af aktioner og aktiviteter, læserbreve fra medlemmer m.v.

Som sagt har vi mange jern i ilden, så der er noget for enhver. Men vi vil altid gerne have flere hænder og friske kræfter. Vi vil gerne lytte til dig og dine holdninger, ideer, kritik og meget andet. Der er vigtigt, at alle er med til at deltage i de politiske diskussioner og udviklingen af Enhedslisten. Vi har plads til alle, så kom bare og vær med.

Revideret januar 2020.