SFO II søskenderabat – Lovpligtigt?

Læserbrev sendt til Sjællandske 29/10-2020

Julie Niehues har fuldstændig ret, når hun i læserbrev d. 29 oktober skriver, at det er et kæmpe benspænd for mange familier, at søskenderabatten forsvinder, når barnet starter i 4. klasse og skal overgå til SFO II.

I Enhedslisten er vi optagede af, at alle børn – også og måske især børn, hvis forældre arbejder i lavtlønnede jobs – får mulighed for at kunne profitere af fritidsordninger med ordnede forhold og faguddannet personale.

EL har siden 2019 set problemstillingen og stillet spørgsmål til den lovgivningsmæssige hjemmel i ikke at give søskenderabatten, når der i folkeskoleloven står:

”Både friplads- og søskendetilskud er lovpligtende”.

Det foreløbige svar vi har fået er, at KL og Undervisningsministeriet fortolker loven forskelligt, men at det undersøges, og at der kommer et svar snarest. Så der er håb forude mht. søskenderabatten.

I budgetforliget 2021 blev der afsat penge til, at der skal optimeres i forhold til netop SFO II aldersklassen, så fritidstilbuddet kan blive mere tillokkende netop for den gruppe. Det ser vi i Enhedslisten frem til, at Skoleudvalget og administrationen sammen med fagpersonalet gør.

Susanne S. Tariq
Medlem af byrådet for Enhedslisten