Skal svømmehallerne lukkes til juli ?

Af Tommy Lindegaard, kandidat til byrådet

Dette er der faktisk en stor risiko for !

Et flertal i byrådet har som bekendt besluttet renovering af Næstved stadion, til trods for, at dette, specielt med baggrund i Næstved boldklubs nedrykning fra 1. division, kun kan betegnes som fuldkommen unødvendigt på nuværende tidspunkt.

Hverken nyt lysanlæg eller varme i banelegemet er krav, der stilles på det niveau som Næstved boldklub spiller på i den kommende sæson, så man vil helt uden problemer kunne udsætte projektet med opgradering af Næstved stadion.

Til gengæld gælder der fra juli 2017, altså nu i år, nye krav til vandrensning i kommunens svømmehaller. Krav som har været kendt i mange år, og krav der ikke nødvendigvis kan dispenseres fra.

Det virker derfor helt grotesk, at kulturudvalgets flertal på sit møde i juni 2016, beslutter at fjerne en bevilling til opgradering af svømmehallernes vandbehandlingsanlæg. En opgradering som man ved skal foretages inden juli 2017.

Det samme flertal beslutter så, vel at mærke på det samme møde, at bevilge et beløb tilsvarende det man har fjernet fra svømmehallerne, til en opgradering af stadion. En opgradering som allerede dengang ikke var påtrængende.

Der er ingen tvivl om, at udvalgsmedlemmerne til mødet i 2016 var stærkt påvirket af de højtflyvende planer, om et vandkulturhus som i deres øjne kunne retfærdiggøre en lukning af øvrige svømmefaciliteter i Næstved kommune, og af en Næstved boldklub, som skulle spille på et niveau, som på grund af tv-dækning og krav fra DBU, fremadrettet ville gøre en opgradering af stadion nødvendig.

Så derfor kære byråd, vågn op !

Den private virksomhed Næstved boldklub har ikke brug for nye stadionfaciliteter !
Det ser ikke ud til, at planerne om et nyt vandkulturhus realiseres.

Jeres højtflyvende planer medfører i stedet for risikoen for, at Næstved kommunes svømmehaller må lukke på grund af mangeårig manglende, rettidig omhu, med at leve op til nutidens krav til vandrensning.

Jeg vil derfor kraftigt opfordre byrådet til på førstkommende møde, at omgøre jeres tidligere beslutning. Stands det overflødige stadionprojekt, og brug i stedet pengene på, at sikre at kommunens borgere også fremover har mulighed for, at benytte et svømmebad.

Enhedslisten i Næstved
Tommy Lindegaard