Skat og velfærd

Det nye flertal i Byrådet, der står bag kommunens økonomiske politik, ønsker ikke yderligere forringelser i velfærden.  Derfor tog Økonomiudvalget i Næstved det første skridt til en mulig skatteforhøjelse. Det skete mandag d. 12, under punktet Budgetstrategi. Beslutningen er gemt lidt væk i teksten – men den er god nok. Hvis kommunens økonomi af forskellige årsager forringes, eller indtægterne går ned – så skal der tilstræbes den billigst mulige skatteforhøjelse.

Den største fare for, at det kan blive nødvendigt er paradoksalt nok regeringens økonomiske politik overfor kommunerne. Regeringen planlægger at forskellige tilskudsordninger skal falde bort, og skulle den kommende udligningsreform skal blot tippe en smule i Næstveds disfavør – så har vi balladen.

Regeringen har lovet skattelettelser. En god cocktail af fastfrysning af de offentligt ansattes løn og en forringelse af kommunernes økonomi igennem en ny udligningsreform, er åbenbart nu vejen frem til disse. Resultatet vil især ramme de kommuner der i forvejen kører økonomisk stramt. Det kan ende med at regeringen får sine skattelettelser men at det samtidig medførere nødvendige skatteforhøjelser, i en del af landets kommuner, for bare at holde det serviceniveau der kendes i dag.

I Enhedslisten mener vi ikke, at en skatteforhøjelse i Næstved i sig selv løser alle problemer. De kommende budgetforhandlinger vil derfor også blive præget af en stram prioritering. Disse forhandlinger kommer til at foregå i åbenhed og til gavn for den kommunale velfærd.

Freja Lynæs Larsen, Thor Temte
Byrådsmedlemmer for Enhedslisten Næstved.