Socialdemokratiet og Holme-Olstrup Skole.

Socialdemokratiet og Holme-Olstrup Skole.

”Der er klart flertal for at lukke skoler.” siger Michael Perch til Sjællandske d. 4. december 2018, i forlængelse af, at han åbenbart er blevet konfronteret med, at Socialdemokratiet (S) gik til valg på ikke at lukke skoler.
Og det flertal Michael Perch taler om, findes kun, fordi Socialdemokratiet vil lukke skoler/afdelinger og dermed løber fra sine valgløfter. Hvis S vil, er der flertal for at bevare Holme-Olstrup Skole.

Socialdemokratiet har beskyldt Enhedslisten (EL) for at have foreslået skolenedlæggelser. Men nej!
EL har i december 2015 været medunderskriver på et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle belyse mulighederne for en bedre udnyttelse af skolernes lokalemæssige overkapacitet, bl.a. muligheden for skolenedlæggelser eller anden brug af den overskydende kapacitet. Hvis der endelig skulle blive tale om skolenedlæggelser, skulle det ikke være de små afdelinger i lokalsamfundene. Det fremgår bl.a. af det fælles skolepolitiske oplæg fra det valgforbund, EL var med i 2017 – Det kan fx læses på Det Radikale Venstre i Næstveds facebookside (d. 20 maj 2017). Men arbejdsgruppen blev aldrig nedsat, og EL gik ikke til valg på at nedlægge små skoler. EL gik tværtimod til valg på at forsvare det, der gennem årtier har været socialdemokratisk hjerteblod: en sammenhængende enhedsskole fra børnehaveklassen til 9. klasse.

EL er for øvrigt bekymret for, om beslutningen om nedlæggelse af Holme-Olstrup Skole vil blive truffet i byrådet – eller om den allerede er truffet ved en politisk handel. I hvert fald kan man i bilag 2 til sag 261 på Økonomiudvalgets dagsorden læse at tagrenoveringen på Holme-Olstrup Skole i 2019 ”UDGÅR. Grundet skolestruktur”. Hmmm.

Torben Lyster Sørensen
Kählersbakken 1
4700 Næstved